Belangenbehartigers

Wie behartigt uw belangen?

Dudok Wonen vindt het belangrijk de stem van de huurders te horen over belangrijke zaken. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats met huurders(vertegenwoordigers). In veel complexen hebben bewoners dit georganiseerd in een bewonerscommissie die de belangen van alle bewoners van dit complex vertegenwoordigen. Ook behartigt de huurcommissie de belangen van huurders. Meer informatie vindt u via het menu aan de linkerkant van deze pagina.

 

Vertalen / Translate