Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke landelijke organisatie, die uitspraak doet bij geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en servicekosten van woningen. Uiteraard willen we graag eerst het probleem met u proberen op te lossen. Komen we er niet uit? Dan kan de huurcommissie ingeschakeld worden.

Meest aan ons gevraagd over Huurcommissie

Hoe kan ik contact opnemen met de Huurcommissie?

Het callcenter van de huurcommissie is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 0800 488 72 43 (0800 - huurcie).

Bij het callcenter kunt u terecht met algemene vragen over de huurprijswetgeving, (lopende) procedures en is voorlichtingsmateriaal aan te vragen. De Huurcommissie beschikt ook over een website: Huurcommissie.

Het postadres van het Secretariaat van de Huurcommissies is:
Postbus 16495,
2500BL DEN HAAG

Bij wie moet ik zijn als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.

Wat als ik het niet eens ben met de uitspraak van de huurcommissie?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen de huurprijs vast te stellen. Dit moet wel binnen acht weken na verzending van de uitspraak van de Huurcommissie. Na deze acht weken is de uitspraak van de Huurcommissie bindend voor beide partijen.

Wat doet de huurcommissie?

De Huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen over de huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De taken en werkwijze van de Huurcommissie zijn vastgelegd in de wet.

Waar kan ik terecht voor het starten van een klachtenprocedure of voor het aanvragen van voorlichtingsmateriaal?

U kunt terecht bij de Huurcommissie in Den Haag. U kunt dagelijks bij de commissie met uw vragen terecht van 8.30 uur tot 17.30 uur via 0800 488 72 43 (0800 - huurcie) of kijk voor meer informatie op de webiste van de Huurcommissie. Heeft u behoefte aan persoonlijke voorlichting dan kunt u terecht op een regionaal spreekuur in verschillende grote steden.

Vertalen / Translate