huurbetaling

Als u een woning van ons huurt, moet u maandelijks de huur betalen. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in de huur op tijd te betalen. U betaalt de huur vóór de eerste van de maand.

Veel gevraagd over huurbetaling

Wat is het bankrekeningnummer van Goois Wonen B.V.

Het rekeningnummer is: NL83 RABO 0143 7183 20.

Ik heb problemen met de huurbetaling

Mocht u in betalingsproblemen komen, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Dit kan via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90,  bellen via (035) 646 16 00 of mailen. Samen met u kunnen wij zoeken naar een oplossing. U betaalt dan bijvoorbeeld het bedrag in gedeeltes (termijnen). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Is een betalingsregeling met u niet mogelijk? Zoek dan hulp bij uw gemeente of andere instanties die u kunnen helpen. 

Als wij met u een betalingsregeling afspreken, dan moet u zich aan de gemaakte afspraak houden. Gebeurt dit niet, dan schakelen wij alsnog een deurwaarder in.
Er zijn ook instanties die hulp kunnen bieden als u schulden heeft:

Kan ik de huur contant betalen?

Vanwege veiligheidsredenen kan de huur niet contant worden betaald. U kunt tijdens kantoortijden altijd bij ons langskomen om te betalen met uw pinpas. Onze verhuurmakelaars beschikken over een mobiel pinapparaat. Wanneer u een bedrag moet voldoen bij het tekenen van het huurcontract, kunt u gebruik maken van het mobiele pinapparaat. 

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen. Wat nu?

We vragen u vriendelijk om het bedrag dat vermeld staat in de herinnering binnen de betalingstermijn over te maken. In de brief staat hoe u dit kunt doen. Wilt u het bedrag op een andere manier of via internetbankieren overmaken? Vermeld dan bij de betaling het betalingskenmerk. Heeft u betaald, maar toch een herinnering ontvangen? Dan hebben de betaling en de versturing van de herinnering elkaar waarschijnlijk gekruist. U kunt de herinnering dan als niet verzonden beschouwen.

Lukt het niet om binnen de gestelde termijn te betalen, neemt u dan contact met ons op via incasso@dudokwonen.nl of via (035) 646 16 00

Kan ik per machtiging tot automatische afschrijving betalen?

U kunt Dudok Wonen toestemming geven om elke maand de huur van uw rekening af te schrijven. Deze mogelijkheid is zowel voor u als voor Dudok Wonen het makkelijkst, omdat u altijd op tijd betaalt, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Zolang er voldoende geld op uw rekening staat, wordt de betaling vanzelf geregeld.

Bent u geïnteresseerd in automatisch betalen? U kunt ons dit dan telefonisch melden of via het online machtigingsformulier. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via (035) 646 16 00.

Na ontvangst van uw informatie voeren wij de machtiging door. Vervolgens ontvangt u van ons nog een officiële machtigingskaart en verzoeken u deze getekend retour te sturen met de retourenveloppe die bijgevoegd zit.

Wat is het adres van Dudok Wonen?

Het bezoekadres van Dudok Wonen is:

Larenseweg 32, Hilversum

Hier vindt u een routebeschrijving.

 

Het postadres van Dudok Wonen is:

Postbus 1854

1200 BW Hilversum

 

Waar vind ik meer informatie over de huurbetaling?

In de folder 'Huurbetaling' leest u hier meer over.

De huurprijs wordt geïnd van het bankrekeningnummer van mijn overleden partner. Hoe kan ik dat wijzigen?

U kunt het bankrekeningnummer schriftelijk wijzigen bij Dudok Wonen. U kunt daarover contact met ons opnemen via (035) 646 16 00. Wij leggen u dan uit hoe het verder in zijn werk gaat.

Ik heb een aanmaning ontvangen. Wat moet ik doen?

We vragen u vriendelijk om het bedrag dat vermeld staat in de aanmaning binnen de betalingstermijn over te maken. U kunt voor de betaling het betalingskenmerk gebruiken dat in de brief genoemd staat. Heeft u al betaald, maar heeft u toch een aanmaning ontvangen? Dan hebben de betaling en de versturing van de aanmaning elkaar waarschijnlijk gekruist. Neemt u dan voor de zekerheid contact met ons op.

Lukt het niet om binnen de gestelde termijn te betalen neemt u dan contact met ons op via incasso@dudokwonen.nl of via (035) 646 16 00.

Kan ik betalen met een acceptgirokaart?

Als u voor betalen met een acceptgirokaart kiest, sturen wij u elke maand een acceptgirokaart toe waarmee u de huur kunt betalen. U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Deze mogelijkheid is zowel voor u als voor Dudok Wonen het makkelijkst, omdat u altijd op tijd betaalt, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. 

Bent u geïnteresseerd in automatisch betalen? U kunt op ons kantoor een machtigingskaart invullen of de machtigingskaart schriftelijk aanvragen via het online Contactformulier. U kunt het machtigingsformulier ook aanvragen door ons tijdens kantooruren te bellen op (035) 646 16 00. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Is het mogelijk een betalingsregeling te treffen?

Wanneer u het gehele huurbedrag niet in een keer kunt betalen, kunt u mogelijk een betalingsregeling treffen. Neemt u hiervoor contact op met onze afdeling incasso. Dit kan via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90, via incasso@dudokwonen.nl of via (035) 646 16 00.

Of de aanvraag gehonoreerd wordt is afhankelijk van verschillende factoren. 

Ik wil graag een huurspecificatie ontvangen. Kan dat?

Een huurspecificatie is een overzicht van de opbouw van de kosten per maand waar het volgende in staat:

  • kale huur
  • stookkosten
  • servicekosten
  • overige kosten
  • contractgebonden kosten (service-abonnement)

Via Mijn Dudok Wonen kunt u via het menu (icoon: Dien een aanvraag in) een huurspecificatie bij ons aanvragen. U kunt daarvoor inloggen op Mijn Dudok Wonen.

Op vertoon van uw legitimatie kunnen we u hiervan een kopie meegeven. U bent van harte welkom op onze vestiging aan de Larenseweg 32 in Hilversum. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor.

Hoe kan ik de huur betalen?

Bij het tekenen van de huurovereenkomst spreken we met u af hoe u de huur gaat betalen. Er zijn vijf verschillende mogelijkheden om de huur aan Dudok Wonen over te maken, namelijk:

1. Per automatische incasso, vraag hier uw automatische incasso aan
2. Per periodieke overboeking bij uw eigen bank
3. Via internetbankieren of telefonische overboeking
4. Per betaalmail
5. Met uw bankpas bij ons kantoor
6. Via uw uitkering bij de Sociale Dienst

Kan ik met mijn bankpas betalen bij Dudok Wonen?

U kunt met uw bankpas bij ons op kantoor de huur betalen. Contant geld nemen wij niet meer aan. Mocht u een kwitantie willen, dan is dit mogelijk. 

Kan ik betalen via internet bankieren of telefonische overboeking?

Als u beschikt over internet- of telebankieren dan kunt u uw huur iedere maand zelf overmaken. Uw huur maakt u over naar NL64BNGH0285134582 ten name van Dudok Wonen in Hilversum. Als omschrijving gebruikt u uw naam, adres en de huurtermijn die u overmaakt. Ons BIC nummer (voor betalingen vanuit het buitenland) is BNGHNL2G.

Ik werd gebeld door een robotachtige stem. Klopt dat?

Als u een betalingsachterstand heeft, kan het gebeuren dat wij u bellen om u hier op te attenderen. Dit doen wij soms met behulp van een geautomatiseerd systeem. Als u de telefoon opneemt hoort u een ingesproken boodschap en de stem stelt u een aantal vragen. Als u vervolgens een medewerker van Dudok Wonen persoonlijk wilt spreken dan kunt u dat aangeven. Wij hopen op deze manier sneller persoonlijk contact met u te krijgen om betalingsachterstanden in een vroeg stadium en in goed overleg op te lossen.

Kan ik betalen via mijn uitkering van de Sociale Dienst?

Het is mogelijk dat u met de Sociale Dienst afspreekt dat zij uw huur direct van uw uitkering inhouden. De Sociale Dienst maakt dan uw huur aan ons over. U moet dan wel de Sociale Dienst machtigen. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de Sociale Dienst.

Wanneer betaal ik mijn huur?

In de huurovereenkomst staat dat u de huur elke maand vooruit moet betalen. Dat betekent dat wij de huur op de eerste van de maand ontvangen moeten hebben. Het betalen van de huur is één van de belangrijkste verplichtingen die u als huurder heeft. Houdt u er rekening mee dat een overschrijving van uw bankrekening naar de bankrekening van Dudok Wonen enkele dagen kan duren.