Ik bied mijn koopwoning aan

Recht op terugkoop

Dudok Wonen biedt huisvesting aan zoveel mogelijk mensen die zonder financiële steun geen woning kunnen krijgen. Onze dienstverlening baseren we op een gevarieerd productenaanbod van huur- en koopwoningen die de onafhankelijkheid en eigen kracht van mensen op de woningmarkt bevordert. We stimuleren onze klanten om ons zo kort mogelijk nodig te hebben zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Om dit mogelijk te maken verkoopt Dudok Wonen haar sociale koopproducten met het recht op terugkoop. Ook bij doorverkoop blijft dit recht op terugkoop van kracht. Dit staat vermeld in de koopovereenkomst. Dit betekent dat eigenaren bij verkoop de woning altijd eerst aan moeten bieden aan Dudok Wonen. Of Dudok Wonen gebruik maakt van dit recht hangt af van het te voeren beleid, de samenstelling van haar woningbezit, de wensen en behoeften in de markt en de prestatieafspraken met de gemeenten.

Hiermee deel ik mee dat ik mijn woning ga verkopen en bied deze eerst aan Dudok Wonen aan i.v.m. haar terugkooprecht

Het gaat om de volgende woning:

De door u gewenste koopprijs is enkel ter indicatie. Als Dudok Wonen uw woning wil terugkopen start zij altijd de deskundigenprocedure, waarbij drie onafhankelijke taxateurs de waarde bepalen. Maak geen onnodige taxatiekosten vooraf, dit is zonde van uw geld.

Mijn nieuwe adres

(indien bekend)

 

Vertalen / Translate