bewonerscommissie

Een bewonerscommissie is een groep bewoners die, namens de bewoners, in gesprek is met Dudok wonen over complex- en wijkgebonden onderwerpen. Zij worden hierin ondersteund door de woonadviseur. De leden van de bewonerscommissie zorgen voor draagvlak onder de bewoners van het complex. Overleg tussen de bewonerscommissie en Dudok Wonen richt zich alleen op complex- of wijkgebonden onderwerpen bij regulier beheer, dus niet op individuele huurderszaken.

Veel gevraagd over bewonerscommissie

Hoe ziet een bewonerscommissie er uit?

Alleen huurders kunnen deelnemen aan een bewonerscommissie. Iedere huurder kan lid worden. Idealiter bestaat een bewonerscommissie uit drie of vijf personen. Een bewonerscommissie is klein en daarmee slagvaardig en bestaat uit een oneven aantal om bij een eventuele stemming een meerderheid te kunnen krijgen. één persoon vormt geen bewonerscommissie. één persoon kan wel als contactpersoon voor de bewonerscommissie optreden. Draagvlak onder de overige bewoners is heel belangrijk. Daarom ziet Dudok Wonen het liefst een bewonerscommissie met leden die veel van elkaar verschillen zodat zoveel als mogelijk bewoners van een complex of wijk zich vertegenwoordigd voelen door hun bewonerscommissie.

Welke onderwerpen bespreekt de bewonerscommissie?

De onderwerpen waarover Dudok Wonen met bewonerscommissies overlegt, zijn in een tweetal categorieën te verdelen: onderwerpen over het reguliere beheer en onderwerpen over projecten.

In de categorie onderwerpen over regulier beheer vallen:

  • leefbaarheid
  • veiligheid
  • schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes
  • tuinonderhoud gemeenschappelijke tuinen
  • planmatig onderhoud

In de categorie projecten vallen de onderwerpen:

  • draagvlak en communicatie bij grootscheepse aanpak van complexen
  • draagvlak en communicatie rondom verkoop binnen complexen

Kan ik een bewonerscommissie opstarten?

U kunt een bewonerscommissie oprichten als uw commissie representatief is voor de bewoners. U kunt dat aantonen doordat 50% van de bewoners hun instemming heeft gegeven voor de oprichting van uw bewonerscommissie.

Wat verwacht Dudok Wonen van de bewonerscommissie?

Door de samenstelling en activiteiten handelt uw bewonerscommissie uit naam van de bewoners van uw complex. Met Dudok Wonen praat u vooral over “het werken aan draagvlak en het vergroten van betrokkenheid bij bewoners”. Dit moet zoveel mogelijk door u meetbaar/zichtbaar worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door een enquête te houden, stemmen binnen te halen of een buurtvergadering te organiseren.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders die, namens de rest van de huurders, in gesprek is met Dudok wonen over complex- en wijkgebonden onderwerpen. Zij worden hierin ondersteund door de medewerker Woonzaken. De leden van de bewonerscommissie zorgen voor draagvlak onder de bewoners van het complex. Overleg tussen de bewonerscommissie en Dudok Wonen richt zich alleen op complex- of wijkgebonden onderwerpen bij regulier beheer, dus niet op individuele huurderszaken.

Hoe richt ik een bewonerscommissie op?

Als u een bewonerscommissie wilt oprichten, kunt u daar in de brochure 'Dudok Wonen en bewonerscommissies' meer over lezen. U kunt daarna het beste contact opnemen met de medewerker Woonzaken van uw wijk.

Hoe meet Dudok Wonen de klanttevredenheid bij huurders?

Wij meten continu hoe onze klanten onze dienstverlening beleven. De meetresultaten geven ons inzicht in hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Onze huurders worden hiervoor telefonisch benaderd door KWH in opdracht van Dudok Wonen.

De beltijden zijn maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot 21:15 en zaterdag van 10:00 tot 19:00. Uiteraard staat het u als huurder vrij om te weigeren aan het onderzoek deel te nemen. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor deelname aan het onderzoek op een tijdstip dat het u goed uitkomt.

Ik sta in het Bel-me-niet-register, waarom word ik wel gebeld?
Huurders die zich hebben aangemeld voor het Bel-me-niet-register worden voor dit klanttevredenheidsonderzoek wel gebeld, omdat het hier gaat om marktonderzoek en niet om telefonische verkoop. Wilt u niet aan dit onderzoek deelnemen? Dat kan, wij maken daar dan melding van in ons systeem.

Ik woon in een complex met huurders en kopers. Hoe kan ik mijn suggesties of opmerkingen melden bij de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Er zijn verschillende manieren waarop u als huurder uw opmerkingen en suggesties in de Vereniging van Eigenaren kunt laten horen:
U kunt contact opnemen met ons en uw onderwerp en/of suggestie aangeven.