leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle bewoners maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Dit noemen we ‘leefbaarheid’. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo prettig mogelijk moet zijn. Samen met u en uw buurtbewoners zijn we hier verantwoordelijk voor. Dudok Wonen heeft een budget voor leefbaarheid. Met bewoners overleggen we wat er nodig is en zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. Heeft u een idee? Geef het bij ons aan. U woont tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is

Veel gevraagd over leefbaarheid

Ik heb (geluids) overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Wanneer u overlast ervaart van uw buren kunt u dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Als u dit gesprek in een vroeg stadium aangaat, kunt u de buren zonder te veel emoties aanspreken. Hiermee vergroot u de kans op een oplossing. Buren zijn zich vaak namelijk helemaal niet bewust dat ze overlast veroorzaken.

Leg rustig uit waar u mee zit en stel zelf een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. 

Tips voor zo’n gesprek

  • Ga niet met uw buren praten als u erg boos bent.
  • Zoek een voor beide partijen geschikt moment uit en neem rustig de tijd voor een gesprek.
  • Zorg dat u goed op een rijtje heeft wat de overlast precies inhoudt en waarvan en wanneer u last heeft. Schrijf het zonodig eerst op.
  • Probeer van tevoren alvast een paar mogelijke oplossingen voor het probleem te bedenken, die u aan uw buren kunt voorleggen.
  • Als uw buren boos reageren op uw klachten, probeer dan zelf rustig te blijven. Achter
    boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, is de kans groot dat uw buren ook tot bedaren komen.
  • Ga in elk geval nooit dreigen; dat werkt alleen maar averechts!

Meer informatie over hoe u met overlast kunt omgaan leest u in de folder 'Overlast'.