Huur opzeggen

Het opzeggen van de huurovereenkomst kan via een ingevuld opzegformulier. U kunt uw huur online opzeggen (algemeen) of u kunt een opzegformulier uitprinten, invullen en opsturen (of langs brengen). De huur mag eindigen op elke werkdag van de maand. Houdt u rekening met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Meer dan een maand van te voren opzeggen kan natuurlijk ook. De printversies vindt u onderaan deze pagina. In de folder 'Huur opgezegd? Hoe laat u de woning netjes achter?' leest u hoe u de woning aan ons oplevert.

Meest aan ons gevraagd over Huur opzeggen

Wat is de opzegtermijn voor mijn huurwoning?

U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand. Deze is niet gebonden aan de 1e van de maand. Op de dag dat wij uw schriftelijke opzeggingsbrief met handtekening ontvangen, gaat de opzegtermijn in. De einddatum van de huurovereenkomst moet wel op een werkdag vallen.

Als wij de brief bijvoorbeeld op 12 september ontvangen, wordt uw huur per 12 oktober opgezegd. Is 12 oktober een zondag, dan kunt u er voor kiezen om de eindcontrole en de sleuteloverdracht op vrijdag 10 oktober te doen. De huur loopt dan nog wel door tot 12 oktober. Kiest u er voor om de eindcontrole en de sleuteloverdracht op maandag 13 oktober te doen, dan loopt de huur door tot en met 13 oktober.

Hoe moet ik mijn huis aan Dudok Wonen opleveren?

In de folder 'Huur opgezegd? Hoe laat u de woning netjes achter?' staat kort beschreven hoe u uw woning moet opleveren. Zodra wij uw huuropzegging binnen hebben, maakt onze verhuurmakelaar met u een afspraak voor een voor- en eindcontrole.

Tijdens de voorcontrole spreekt de verhuurmakelaar met u af hoe u de woning oplevert en wat u voor die tijd nog in de woning moet doen. Deze punten noteert de verhuurmakelaar op het voorcontrole-formulier dat u beiden ondertekent.

Op de dag van de eindcontrole levert u de woning schoon en leeg aan ons op. Ook heeft u voldaan aan de besproken punten uit de voorcontrole. Op het eindcontrole-formulier noteert de verhuurmakelaar hoe de woning is opgeleverd. Ook vermeldt hij de meterstanden op het eindcontrole-formulier. U levert vervolgens de sleutels in bij de verhuurmakelaar.

Waarom mijn nieuwe adres aan Dudok Wonen opgeven?

Bij uw huuropzegging vragen wij om uw nieuwe adres. Deze hebben wij nodig om u de eindafrekening toe te sturen. In de eindafrekening staan de eventueel gemaakte mutatiekosten of te veel betaalde huur vermeld. U kunt de eindafrekening ongeveer een maand na de laatste huurdatum verwachten. Heeft u in de huurprijs een voorschot servicekosten betaald, dan krijgt u daar op een later moment ook een eindafrekening van.

Ik ben de nabestaande/kennis/vriend van een huurder van Dudok Wonen die is overleden. Hoe kan ik zaken ten aanzien van de huurwoning het beste regelen?

U vult het formulier huur online opzeggen (bij overlijden) in en ondertekent dit.

U stuurt dit formulier samen met uw gegevens en een kopie van de akte van overlijden naar Dudok Wonen.
Zodra wij uw ingevulde formulier ontvangen hebben, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief en de brochure ‘Huur opzeggen en verhuizen’. Daarin staat voor u handige informatie. Bijvoorbeeld over hoe u de woning moet opleveren aan ons. U kunt de brochure 'Huur opzeggen en verhuizen' ook hier downloaden. Heeft u meer vragen of zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunt u contact opnemen met onze woonadviseur.

Vertalen / Translate