Huurverlaging aanvragen

Afspraken over huurbevriezing en huurverlaging in Sociaal Huurakkoord

De Woonbond en Aedes (de koepel van woningcorporaties) hebben eind december 2018 afspraken gemaakt over huurverhoging, huurbevriezing en huurverlaging. Omdat er voor de huurbevriezing- en verlaging nog een wetswijziging nodig is en het ministerie heeft aangegeven dat die er dit jaar niet komt, is 2019 een overgangsjaar. Of de afspraken met betrekking tot huurbevriezing en huurverlaging in 2020 wettelijk geregeld zijn, hangt af van de snelheid van besluitvorming bij het ministerie en in de Tweede Kamer.

Dudok Wonen zal nog geen huurverlaging of huurbevriezing toepassen zolang de wettelijke regelgeving is nog niet is. 

Meest aan ons gevraagd over Huurverlaging aanvragen

Hoe weet ik of ik inkomensafhankelijke huurverhoging heb gehad?

Elk jaar krijgt u van ons een brief met een huurverhogingsvoorstel voor het komende jaar. In deze brief kunt u lezen of u deze extra (inkomensafhankelijke) huurverhoging heeft gehad.

Ik heb inkomensafhankelijke huurverhoging gehad maar mijn inkomen is daarna gedaald. Kan ik huurverlaging aanvragen?

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad maar is uw inkomen gedaald? Als door het lager worden van uw inkomen het huishoudinkomen onder de inkomensgrens is gekomen kunt u huurverlaging aanvragen bij Dudok Wonen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U kunt alleen voor de laatste twee huurverhogingen een huurverlaging vragen.
  • Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste twee huurverhogingen.
  • Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen.

De huurverlaging kunt u op ieder moment aanvragen met het online Formulier 'Voorstel tot huurverlaging'.

Wat zijn de voorwaarden om huurverlaging te kunnen vragen?

U kunt alleen huurverlaging aanvragen als u een sociale huurwoning van ons huurt. U kunt dan alleen voor de laatste twee huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste twee huurverhogingen. Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen.

Ik wil graag huurtoeslag aanvragen omdat mijn huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens is gedaald terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen.

Als uw huishoudinkomen onder de huidige huurtoeslaggrens gedaald is terwijl de huurprijs boven de huurtoeslaggrens is gekomen kunt u ons vragen de huur te verlagen tot de huurtoeslaggrens. Na de huurverlaging kunt u dan huurtoeslag aanvragen. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken om te zien hoeveel huurtoeslag u dan krijgt.

Als ik huurverlaging krijg wanneer gaat deze dan in?

Krijgt u van Dudok Wonen een huurverlaging? Dan gaat de huurverlaging uiterlijk twee maanden na de ontvangstdatum van uw verzoek in. Huurverlaging geldt dus niet voor het verleden (geen terugwerkende kracht).

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl en op www.belasingdienst.nl.

Hoe kan ik huurverlaging vragen?

Om een huurverlagingsverzoek op basis van een inkomensdaling te doen bij Dudok Wonen kunt u online het 'Formulier 'Voorstel tot huurverlaging'’ invullen en digitaal  indienen. U dient twee documenten toe te voegen aan dit formulier, te weten:

  • Kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners
  • Stuur met dit voorstel ook een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) mee, waaruit blijkt hoeveel bewoners op het adres staan ingeschreven. Zonder dit document kunnen wij uw verzoek helaas niet in behandeling nemen.

Wilt u het formulier niet online invullen? Dan kunt u een brief sturen (klik hier voor een Voorbeeldbrief 'Verzoek tot huurverlaging') en deze samen met kopieën van bovengenoemde documenten opsturen naar: Dudok Wonen, Postbus 1854, 1200 BW Hilversum.

U kunt de documenten ook bij ons langs brengen tijdens kantooruren op Larenseweg 32 in Hilversum.

Meer vragen over dit onderwerp (1)

Vertalen / Translate