Overlast

Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal door muren en vloeren heen. We mogen verwachten dat we rekening met elkaar houden. Wanneer er sprake is van overlast of onacceptabel gedrag is niet duidelijk aan te geven. Mocht u overlast hebben, lees dan verder.

Meest aan ons gevraagd over Overlast

Wat kan ik doen als ik een hennepkwekerij vermoed?

Als u een hennepkwekerij vermoedt, kunt u dit (anoniem) doorgeven aan Dudok Wonen via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90, per e-mail 
woonfraude@dudokwonen.nl of via (035) 646 16 00. U kunt het ook melden aan de politie via 0900 – 88 44 (lokaal tarief) of aan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 (gratis).

Wat zijn de bezwaren tegen hennepkwekerijen?

Hennepkwekerijen zorgen voor overlast in woningen en maken buurten onveilig. Ze veroorzaken schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Elk jaar ontstaan er branden in woningen door kortsluiting of oververhitting in een hennepkwekerij. Bij omwonenden die er overlast van ondervinden ontstaat er spanning.

Een bijkomend probleem is dat hennepkwekers vaak illegaal stroom aftappen en hun inkomsten uit verkoop van hennep voor belasting en uitkeringsinstanties verzwijgen.

Hebben jullie een folder over overlast?

Ja, de folder 'Overlast' kunt u hier downloaden.

Wanneer kan ik beter de politie inschakelen?

In geval van verstoring van de openbare orde zoals geluidsoverlast midden in de nacht of bedreiging, doet u er verstandig aan om de politie in te schakelen. Dit is zeker het geval als u getuige bent van een strafbaar feit zoals mishandeling of vernieling.

Wat als mijn buren en ik er samen niet uitkomen?

Wanneer buurtbemiddeling, een gesprek met of een brief aan de veroorzaker niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de overlast melden bij Dudok Wonen. U gebruikt hiervoor het formulier overlast melding. Dit formulier is ook af te halen bij Dudok Wonen. Vindt u het moeilijk om het formulier in te vullen, dan kunt u ook naar ons kantoor komen of telefonisch contact met ons opnemen via (035) 646 16 00.

Om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen, vragen wij u ook een overlastdagboek bij te houden. Dit is erg belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast ondanks pogingen het te stoppen aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Wie treedt tegen hennepkwekers op?

In Hilversum hebben de gemeente, politie, het openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder van het elektriciteitsnet een Hennepconvenant getekend. Al deze partijen treden gezamenlijk op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse woningen. In de folder 'Stop hennepteelt' leest u hier meer over.

In Naarden en Bussum treden partijen ad hoc samen op tegen hennepkwekerijen. In die gemeenten is er geen Hennepconvenant.

Waar vind ik meer informatie over hennepkwekerijen?

In de leest u hier meer over.

Wat als dit niet tot een oplossing leidt?

Als er geen oplossingen mogelijk zijn en de situatie onhoudbaar is, kunnen wij besluiten juridische stappen te ondernemen tegen de overlastveroorzaker. Dit is alleen mogelijk indien er sprake is van overtreding van de algemene voorwaarden. Een huurder dient zich namelijk te gedragen als “goed huurder” en er voor te zorgen dat anderen geen overlast van hem of haar ondervinden. Er zullen dan duidelijke bewijzen moeten zijn van verschillende personen

Mag ik barbecueën op mijn balkon?

Nee, een open vuur op een balkon mag niet.

Welke maatregelen worden tegen hennepkwekers genomen?

Als er tips zijn dat ergens een hennepkwekerij is, onderneemt Dudok Wonen samen met de andere instanties in de betreffende gemeente de volgende stappen:

 • aanwijzingen en tips verzamelen;
 • de kwekerij ontmantelen;
 • de kweker aanpakken.

Hoe worden hennepkwekerijen opgespoord?

Het opsporen van een hennepkwekerij gebeurt voornamelijk via aanwijzingen en tips. Aanwijzingen dat er ergens mogelijk een hennepkwekerij zit, kunnen van verschillende kanten komen. Bijvoorbeeld onze medewerkers die door de wijk lopen en iets zien, een hoog elektriciteitsverbruik of de politie die iets opmerkt. Ook tips van omwonenden kunnen hierbij helpen.

Hoe gaat Dudok Wonen om met hennepkwekers in een huurwoning?

Dudok Wonen tolereert geen hennepkweek in haar woningen. Als wij denken dat ergens hennep (wiet) geteeld wordt, onderzoeken wij de woning. Als wij hennepteelt aantreffen, wordt de woning ontruimd en krijgt de huurder een (forse) boete. Wij ontbinden de huurovereenkomst. Schade aan de woning wordt volledig bij de huurder in rekening gebracht. In elk huurcontract en in onze algemene voorwaarden is dit na te lezen.

Verder nemen we de volgende stappen:

 • We herstellen de eventuele schade op kosten van de betreffende huurder (deze kosten kunnen vrij hoog oplopen;
 • Er komt een zogenoemde signalering in WoningNet zodat deze kweker gedurende 3 jaar geen huurwoning kan krijgen.

Lees meer in de folder 'Stop hennepteelt'.

Wat zijn de regels van Dudok Wonen omtrent woonfraude?

 • U mag uw huurwoning niet doorverhuren aan iemand anders.
 • U schrijft zich in op het adres waar u woont.
 • U mag uw huurwoning alleen gebruiken om in te wonen en niet voor illegale activiteiten zoals hennepteelt of prostitutie.
 • U houdt zich aan de bepalingen in het huurcontract. U mag geen overlast veroorzaken.
 • Bij woonfraude kan Dudok Wonen een boete opleggen.

Wat is het het verschil tussen een reparatieverzoek, sociale melding en klacht?

 • Heeft u een gebrek of een storing aan uw woning? Dan noemen wij dit een reparatieverzoek.
 • Als u last ervaart van uw buren, dan kunt u een sociale melding doen.
 • Bent u niet tevreden met de kwaliteit van Dudok Wonen? Dan kunt u een klacht aan ons doorgeven.

U kunt zowel een reparatieverzoek, sociale melding als klacht online aan ons doorgeven.

Wat doet Dudok Wonen met mijn overlastmelding?

Wanneer buurtbemiddeling, een gesprek met of een brief aan de veroorzaker niet het gewenste resultaat oplevert zullen wij eerst de veroorzaker schriftelijk op de hoogte stellen van uw melding. Wij zullen het verhaal van alle partijen in beeld moeten brengen. Eventueel kunnen wij een gesprek organiseren tussen beide partijen, waarbij wij als onpartijdige bemiddelaar optreden. De bedoeling is dat u beiden tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komt.

Praten met mijn buren over overlast helpt niet. Wat moet ik doen?

Als praten niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u verschillende dingen doen.

Dan kunt u kosteloos gebruik maken van buurtbemiddeling. Daar wordt u geholpen door onpartijdige bemiddelaars om met elkaar in gesprek te gaan en zo tot een oplossing te komen. Dudok Wonen behandelt uitsluitend zaken die bij buurtbemiddeling in behandeling zijn geweest.

Voor meer informatie, advies of bemiddeling kunt u bellen met het telefonisch spreekuur op dinsdag t/m vrijdag van 11.00 - 13.00 uur via (035) 623 11 00. U kunt ook mailen naar: buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Meer informatie vindt u in de folder 'Buurtbemiddeling'.

Mocht u ondanks uw eigen inspanningen en die van buurtbemiddeling toch nog overlast ervaren, dan kunt u ons vragen om te onderzoeken of er andere oplossingen mogelijk zijn.

Om een duidelijk beeld van de aard en de frequentie van de overlast te krijgen kunt u bijvoorbeeld ook een maand lang een overlastdagboek bijhouden. Dit is erg belangrijke informatie voor het dossier wanneer de overlast ondanks pogingen het te stoppen aan blijft houden en een gang naar de rechter onvermijdelijk is geworden.

Ik heb (geluids) overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Wanneer u overlast ervaart van uw buren kunt u dat in eerste instantie het beste zelf aan hen vertellen. Als u dit gesprek in een vroeg stadium aangaat, kunt u de buren zonder te veel emoties aanspreken. Hiermee vergroot u de kans op een oplossing. Buren zijn zich vaak namelijk helemaal niet bewust dat ze overlast veroorzaken.

Leg rustig uit waar u mee zit en stel zelf een aantal oplossingen voor. Probeer duidelijke afspraken te maken. Een vriendelijk gesprek lost vaak meer op dan een boze klacht. 

Tips voor zo’n gesprek

 • Ga niet met uw buren praten als u erg boos bent.
 • Zoek een voor beide partijen geschikt moment uit en neem rustig de tijd voor een gesprek.
 • Zorg dat u goed op een rijtje heeft wat de overlast precies inhoudt en waarvan en wanneer u last heeft. Schrijf het zonodig eerst op.
 • Probeer van tevoren alvast een paar mogelijke oplossingen voor het probleem te bedenken, die u aan uw buren kunt voorleggen.
 • Als uw buren boos reageren op uw klachten, probeer dan zelf rustig te blijven. Achter
  boosheid zit vaak schrik, angst of schaamte. Als u kalm blijft, is de kans groot dat uw buren ook tot bedaren komen.
 • Ga in elk geval nooit dreigen; dat werkt alleen maar averechts!

Meer informatie over hoe u met overlast kunt omgaan leest u in de folder 'Overlast'.

Meer vragen over dit onderwerp (12)

Vertalen / Translate