Passend toewijzen

Wij bieden onze sociale huurwoningen in WoningNet aan volgens de wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit geldt voor nieuwe huurcontracten en betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen wonen. 

Meest aan ons gevraagd over Passend toewijzen

Waarom is er een verschil in huurprijs?

Voor twee dezelfde sociale huurwoningen kunnen verschillende huurprijzen bestaan. Dit komt bijvoorbeeld door inkomensafhankelijke huurverhogingen. Een andere oorzaak is verandering van beleid. Wij stellen de huurprijs van een woning altijd vast op basis van het beleid zoals dat op dat moment geldt. Zo is in 2016 een nieuwe regeling van de overheid ingevoerd: passend toewijzen. Omdat wij een deel van onze huurwoningen voor mensen met een laag inkomen beschikbaar willen hebben, verlagen wij de huurprijzen van deze woningen, zodra ze leegkomen.

Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen van een huurder past bij de huurprijs van een sociale huurwoning. De overheid wil hiermee voorkomen dat mensen met een lager inkomen in een te dure huurwoning terechtkomen. Zo blijven woonlasten betaalbaar. Ook mag het bedrag dat het Rijk betaalt aan huurtoeslag niet te hoog oplopen. Resultaat is dat woningcorporaties daardoor vanaf 2016 de huurprijs van een deel van de nieuw aangeboden huurwoningen verlagen. Zo ontvangen nieuwe huurders naar verwachting een lager bedrag of zelfs geen huurtoeslag.

Hoe werkt passend toewijzen?

Wie een lager inkomen heeft, komt alleen in aanmerking voor goedkopere huurwoningen. Daarbij maakt het ook uit hoeveel personen uw huishouden telt. Stel, u verdient samen met uw partner maximaal € 22.400,-. Dan kunt u met voorrang reageren op woningen met een huurprijs van maximaal € 597,30. Woningzoekenden met een hoger inkomen krijgen geen voorrang bij deze huurwoningen. Zij kunnen immers meer huur betalen. Een totaaloverzicht van de voorrangsregels, huurprijzen, inkomenscategorieën en samenstelling van huishoudens vindt u in de Passend toewijzentabel 2019.

Krijg ik doordat jullie 'passend moeten toewijzen' nu ook een andere huurprijs?

Door passend toewijzen hebben we de huurprijzen van sommige woningen aangepast toen ze opnieuw verhuurd werden. Voor u als huurder met een contract voor 1 januari 2016 heeft dit geen gevolgen. De huurovereenkomst uit het verleden blijft geldig. Pas als u (opnieuw) een woning zoekt, gelden de nieuwe regels rond passend toewijzen.

Vertalen / Translate