huurbevriezing

Huurbevriezing wil zeggen dat de huur per 1 juli gelijk blijft, en dat de huur dus niet verhoogd wordt. Het kan wel voorkomen dat de servicekosten worden aangepast, als dit blijkt uit de afrekening servicekosten die u jaarlijks krijgt. U kunt huurbevriezing niet voor de servicekosten aanvragen. Het gaat alleen om de netto huur.

Alle sociale huurwoningen krijgen dit jaar (2021) huurbevriezing. Dit is een besluit van de Overheid. U hoeft dit niet aan te vragen. Dit gebeurt automatisch. Dit geldt ook voor kamers en woonwagenstandplaatsen.

Als u in een vrije sector huurwoning woont en uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen is lager dan € 36.100, dan kunt u een aanvraag voor huurbevriezing naar ons opsturen.

U kunt huurbevriezing aanvragen door kopieën van de inkomensverklaringen (voorheen IB60) van alle bewoners naar ons te sturen, samen met een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van één van de bewoners. Uit dit uittreksel moet blijken hoeveel bewoners er op dit adres zijn ingeschreven.

Deze kunt u naar ons sturen per post of per email naar info@dudokwonen.nl.

U kunt huurbevriezing aanvragen tot 1 januari 2022. Het inkomen van kinderen die op 1 januari 23 jaar of ouder waren telt mee. Voor het inkomen van kinderen onder de 23 jaar geldt een bepaalde vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 De huurbevriezing gaat in op 1 juli 2021 en is alleen voor één jaar geldig.