boom kappen

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Wij controleren of de boom schade veroorzaakt aan de woning. Is dat het geval? Dan laten wij de boom kappen. Veroorzaakt de boom geen schade aan de woning? Dan kunt u zelf een kapvergunning aanvragen bij uw gemeente en de boom zelf (laten) kappen.

Veel gevraagd over boom kappen

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt geen schade aan de woning. Wat kan ik doen?

U kunt een vergunning voor het kappen van de boom zelf aanvragen bij uw gemeente.

Mag ik een boom kappen zonder vergunning?

Nee, u mag geen boom kappen zonder vergunning. Kappen zonder melding of schriftelijk bericht van de gemeente wordt aangemerkt als illegale kap. Bij illegale kap kan de gemeente sancties opleggen zoals een herplantplicht (financiële bijdrage). Daarnaast loopt u risico dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.

De gemeente Gooise Meren heeft op haar website staan welke bomen vergunningplichtig zijn.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt schade aan de woning. Wat kan ik doen?

U kunt contact met ons opnemen. En geef het volgende aan ons door:

  • de reden waarom u de boom wilt verwijderen;
  • de plek van de boom;
  • staat de boom op de bomenlijst bij de gemeente?