tuinonderhoud

Prettig wonen is meer dan alleen een goed onderhouden woning. Ook uw tuin heeft onderhoud nodig en uw achterpad dient schoon en veilig te zijn. Voor leefbare buurten en straten is het belangrijk dat uw tuin en achter- en eventueel zijpad er netjes uitziet. Iedereen mag zijn tuin op zijn eigen manier inrichten. Hier zijn geen richtlijnen voor. Het achter- en zijpad schoon en veilig houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel huurder als eigenaar. 

Veel gevraagd over tuinonderhoud

Ik wil een erfafscheiding plaatsen? Mag dat?

Wilt u een erfafscheiding plaatsen? Dit mag mits u voldoet aan de regels van de Gemeente en Dudok Wonen. De hoogte van de erfafscheiding mag aan de achterzijde van de tuin maximaal twee meter zijn. Aan de voorzijde mag de erfafscheiding maximaal 1 meter hoog zijn. Gaat u een erfafscheiding op de erfgrens zetten? Overleg dan eerst met uw buren.

Ik wil een tuinhuisje plaatsen in mijn tuin. Mag dat?

Dit mag mits u voldoet aan de regels van de Gemeente en Dudok Wonen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. U moet wel toestemming vragen bij Dudok Wonen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@dudokwonen.nl of bellen met (035) 646 16 00. Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, zowel telefonisch als op ons kantoor..

Ik wil graag geel zand bestellen. Is dat mogelijk?

Dudok Wonen levert geen zand. Tuinonderhoud valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt dit op eigen kosten regelen via een aannemer of tuincentrum.

Van wie is het achterpad?

De eigendomsgrenzen van woningen eindigen niet bij het hek van de tuin. Ze lopen door tot en met de paden aan de achterkant en zijkant van de tuin. Dit betekent dat u er zelf voor moeten zorgen dat deze tussenruimten netjes en toegankelijk zijn. Een verantwoordelijkheid die u deelt met andere woningeigenaren, zoals (achter)buren die een koopwoning hebben.

Bij losse tegels, gaten, kuilen of niet werkende afwatering in het achterpad kunt u contact opnemen met Dudok Wonen via (035) 646 16 00 of dit reparatieverzoek online doorgeven.

Mijn tuin heeft geen erfafscheiding. Ben ik daar zelf verantwoordelijk voor?

Ja, u bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een erfafscheiding in uw tuin. Ook voor het vervangen van een schutting die al in uw tuin stond, bent u zelf verantwoordelijk.

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Uw tuin is bedoeld als tuin. U mag geen goederen opslaan of stallen in de tuin.

Wat doet Dudok Wonen als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Als u uw tuin niet goed onderhoudt, spreken wij u er op aan. Is uw tuin na zes weken nog niet op orde, doet een externe hovenier dat voor u. De kosten zijn voor uw rekening. Op het moment dat er schade ontstaat door begroeiing aan de woning dan zijn de kosten voor uw rekening.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Vraag dan iemand uit uw familie, vriendenkring of buren te helpen met uw tuin.

Moet ik zelf mijn schutting, poort en tuin onderhouden?

Tuinonderhoud, onderhoud en inrichting van uw eigen tuin, het onkruidvrijhouden van gemeenschappelijke paden, het ophogen van een terras e.d. valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. 

Poorten vallen dus ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wanneer een slot/scharnier van een poort stuk is, u dit ook zelf zal moeten vervangen/maken. 

Ik wil graag een boom in mijn tuin kappen. Hoe werkt dat?

Voor het kappen van een boom heeft u toestemming nodig van de gemeente waarin u woont. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van een kapvergunning en de kosten die daaraan verbonden zijn. Als u een kapvergunning heeft, neemt u contact met ons op voor het kappen van de boom. 

Houdt er wel rekening mee dat aan het aanvragen van een kapvergunning kosten zijn verbonden. Ook als de gemeente u uiteindelijk geen kapvergunning toekent. Over het algemeen geldt dat de gemeente voor het kappen van een gezonde boom geen vergunning geeft.

Wat als bewoners het achterpad verwaarlozen?

Schone achterpaden zijn belangrijk voor de omgeving en voor een veilig gevoel bij de bewoners. Wanneer een achterpad wordt verwaarloosd spreken wij de bewoners daarop aan. Als er een achterpad bij uw woning ligt bent u verplicht dit schoon te houden, ook als u er geen gebruik van maakt. Wanneer een achterpad wordt verwaarloosd schrijven wij de bewoners aan. Heeft dat geen resultaat, dan schakelen we een bedrijf in dat op kosten van de bewoners aan de slag gaat.

  • Wanneer een achterpad wordt verwaarloosd schrijven wij de bewoners aan.
  • Heeft dat geen resultaat, dan schakelen we een bedrijf in dat op kosten van de bewoners aan de slag gaat.

Wat moet ik doen aan het onderhoud van mijn tuin?

U moet zelf uw tuin goed onderhouden. Als u uw tuin niet goed onderhoudt, is dat zichtbaar door bijvoorbeeld overhangende takken en/of struiken, hoog gras, veel onkruid, uitwerpselen van huisdieren, de aanwezigheid van grofvuil, scheef hangende en slecht onderhouden schuttingen, zwerfvuil en/of losse vuilniszakken in de tuin en ongedierte.

Wie is verantwoordelijk voor het netjes houden van het achterpad?

Dudok Wonen krijgt geregeld meldingen van huurders over zij- en achterpaden. Er staan fietsen in de weg of afval. Onkruid komt er tot kniehoogte, er zijn overhangende boomtakken of tegels liggen scheef. De vraag is of wij deze ruimten kunnen opruimen. Maar die taak ligt vaak bij de bewoners zelf; zowel woningeigenaren als huurders hebben een verantwoordelijkheid.

  • Huurders zorgen voor het dagelijks onderhoud van de achter- en zijpaden. Huurt u een woning van Dudok Wonen? Dan bent u verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil, het weghalen van onkruid en het vegen van bladeren. Zo blijft de buitenruimte toegankelijk en schoon.
  • Heeft u vragen over de technische staat van uw achterpad, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dudok Wonen.
  • Woningeigenaren zorgen voor een goede technische staat van het achterpad. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat tegels netjes liggen, er geen gaten of kuilen zijn en de afwatering goed is.