Met spoed op zoek

In sommige gevallen geven wij woningzoekenden voorrang op de wachtlijst. We noemen dit urgentie.

 

Meest aan ons gevraagd over Met spoed op zoek

Voor wie is de regeling?

Stel je bent met spoed op zoek naar een woning, maar je krijgt geen urgentie. Je weet ook dat je via de reguliere inschrijvingen lastig aan een woning komt, bijvoorbeeld doordat je nog niet zo lang staat ingeschreven. Dan kun je meedoen met de spoedzoekregeling. Geen urgentie betekent dat je situatie wel spoed heeft, maar dat er geen sprake is van een noodsituatie. In zo’n geval kun je dus meedoen met de spoedzoekregeling.

Waar kan ik een urgentieaanvraag formulier vinden?

U kunt bij Dudok Wonen informatie opvragen over het verkrijgen van een aanvraagformulier. De klantenservice helpt u graag telefonisch of persoonlijk om te kunnen inschatten of het zinvol is een aanvraag formulier mee te nemen en in te sturen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor urgentie?

U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als er sprake is van een noodsituatie die snel opgelost moet worden ter voorkoming van ernstige schade voor uw welzijn, die rechtstreeks het gevolg is van de woonsituatie. In de huisvestingsverordening hebben de gemeenten daarom negen urgentiecriteria opgenomen in artikel 2.7.

Waar kan ik een toelichting vinden bij het aanvragen van urgentie?

U kunt de ‘toelichting bij het aanvragen van urgentie’, een uitgave van de Regionale Urgentiecommissie, hier lezen: Toelichting Urgentie.

Stel dat ik een urgentie krijg, waar moet ik dan rekening mee houden?

Als u een urgentieverklaring krijgt, krijgt u een profiel mee. In dat profiel staat beschreven op welke woningen u met voorrang kunt reageren. U moet dan denken aan het type woning en het gebied waarin u kunt zoeken. U heeft drie maanden de tijd om op basis van de urgentie via website van WoningNet een woning te zoeken. Na deze drie maanden houdt de urgentie op. De urgentiecommissie bepaalt of u na deze periode eventueel een verlenging van uw urgentie krijgt. Wordt uw urgentie niet verlengd, dan kunt u alleen nog op de reguliere wijze op een woning reageren.

Als ik een urgentie aanvraag, wat moet ik dan kunnen aantonen?

U moet kunnen aantonen:

 • dat u alles in het werk hebt gesteld om het woonprobleem te voorkomen of zelf op te lossen;
 • dat u op tijd bent begonnen met het zoeken naar een (andere) woning of tijdelijke oplossing van het woonprobleem, zoals kamers zoeken of ergens logeren en;
 • dat u zich hebt ingeschreven op alle passende woningen in de gehele regio (dat kunnen er maximaal vijf per week zijn).

Als er sprake is van dringende woonproblemen die snel moeten worden opgelost, dan kan er geen reke­ning worden gehouden met woonwensen.

Heeft u snel een woning nodig? Uitleg over urgentie aanvragen en de spoedzoekregeling.

Er zijn twee manieren waarop u snel een sociale huurwoning kunt krijgen: 

1. U vraagt een urgentieverklaring aan

Urgentie is bedoeld voor mensen in een noodsituatie. U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als er sprake is van een noodsituatie die snel opgelost moet worden ter voorkoming van ernstige schade voor uw welzijn, die rechtstreeks het gevolg is van de woonsituatie. In de huisvestingsverordening hebben de gemeenten daarom negen urgentiecriteria opgenomen in artikel 2.7.

In de  folder 'Urgentie aanvragen' leest u alles over urgentie.

2. U meldt zich aan voor de spoedzoekregeling

Voor de spoedzoekregeling kan iedere woningzoekende, die bij WoningNet in deze regio ingeschreven is, zich aanmelden. We verloten ieder jaar 5 tot 10% van onze huurwoningen via de spoedzoekregeling.

Hoe werkt de spoedzoekregeling? [artikel 11 van de Huisvestingsverordering Gooi en Vechtstreek 2011]

 • U meldt zich aan als spoedzoeker op website van WoningNet. Dit kost niets extra’s.
 • U doet dan één maand mee aan de spoedzoekregeling, daarna moet u zich opnieuw aanmelden.
 • De woningen voor spoedzoekers worden verloot.
 • Dit aanbod verschijnt niet op internet en u loot automatisch mee.
 • De woning past bij de samenstelling van uw huishouden die u zelf heeft opgegeven bij uw inschrijving bij WoningNet.
 • U komt alleen in aanmerking voor een woning die maximaal 1 kamer meer heeft dan het aantal leden van uw gezin. Gaat u bijvoorbeeld alleen wonen? Dan krijgt u een woning met maximaal 2 kamers.
 • U weet niet welke woningen verloot worden.
 • Wanneer u degene bent die inloot voor een woning, moet u de woning accepteren.
 • Uw aanmelding als spoedzoeker vervalt wanneer u een aangeboden woning niet accepteert.
 • U mag dan gedurende twee jaar niet meer deelnemen aan de spoedzoekregeling.

Hoe meld ik me aan als spoedzoeker?
U kunt zich alleen opgeven voor het spoedzoeksysteem als u al ingeschreven staat als woningzoekende. Wilt u meedoen, wijzig dan uw inschrijfgegevens. U dient daar een aantal gegevens in te vullen en te controleren. Als u nog niet staat ingeschreven, moet u zich eerst inschrijven.

Hoe verloopt de procedure van het verhuren van een woning?

Heeft u een woning gevonden die u graag wilt huren? En voldoet u aan alle criteria? En bent u de enige die heeft gereageerd op deze woning? Dan wijst de verhuurder de woning aan u toe. Zijn er meerdere mensen die op de woning hebben gereageerd? Dan geldt de volgende rangorde voor het toewijzen van de woning (artikel 8W van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011'): 

Eerste keuze: mensen met een urgentieverklaring
De verhuurder biedt de woning het eerst aan deze persoon aan. Zijn er meerdere mensen die een urgentieverklaring hebben? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst een urgentieverklaring heeft.

Tweede keuze: mensen met herhuisvestingsurgentie (artikel 8.2 van het 'Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011' en 3.3 van het 'model Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011')
Dit zijn mensen van wie de vorige huurwoning gesloopt is. Zijn er meerdere herhuisvestingsurgenten? Dan gaat de woning naar de persoon die het langst zo’n verklaring heeft. 

Derde keuze: de overige woningzoekenden
Ook hier geldt dat de persoon met de langste inschrijving voor gaat op de andere woningzoekenden.


Er zijn twee uitzonderingen op deze procedure (artikel 8.4/9 van het Convenant Woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek 2011):

 1. Sommige woningen zijn voor een bepaalde doelgroep gereserveerd. Zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen of mensen met een zorgbehoefte.
 2. Sommige woningen worden verloot onder jongeren onder 25 jaar. Het gaat om jongeren die voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Deze woningen zijn maximaal 55 m2 groot.
Meer vragen over dit onderwerp (3)

Vertalen / Translate