Kennisbank

huurdersbelangenvereniging

De huurders belangen vereniging (hbv) is de belangenbehartiger van huurders. Zij zijn de spreekbuis richting ons en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. De...

Lees het volledige antwoord

huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huur. Als u een sociale woning huurt en u betaalt veel huur in verhouding tot uw inkomen, dan kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Lees het volledige antwoord

overlast

Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal door muren en vloeren heen. We mogen verwachten dat we...

Lees het volledige antwoord

informatie over vereniging van eigenaren

De algemene ledenvergadering (ALV) is de hoogste instantie binnen de VvE. Als eigenaar van de huurappartementen zijn we stemgerechtigd. Het bestuur van een Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om minimaal één keer per jaar een...

Lees het volledige antwoord

inkomenstoets

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal 40.024,- per jaar (prijspeil 1 januari 2021)...

Lees het volledige antwoord

isolatie

Isolatie zorgt ervoor dat de warme/koude lucht niet naar buiten/binnen kan en dat de lucht beter bewaard blijft. Het belangrijkste van isoleren is dat het in de winter in je woning aangenaam warm blijft en in de zomer lekker koel en fris. Er zijn...

Lees het volledige antwoord

jaarlijkse huurverhoging

Jaarlijks stelt de regering vast met welk percentage de huren van sociale huurwoningen maximaal verhoogd mogen worden. Onze inzet is dat niet iedereen een maximale huurverhoging krijgt. Daarbij kijken we gericht naar de betaalbaarheid. De Huurders...

Lees het volledige antwoord

kamer zoeken

Wij hebben regelmatig kamers te huur in Hilversum en Bussum. Op snelle treinafstand van Utrecht en Amsterdam. Bekijk ons actuele aanbod op www.kamernet.nl. www.kamernet.nl Hieronder staan de panden waarin we kamers verhuren: ...

Lees het volledige antwoord

kennismakingsgesprek

Heeft u interesse in de woning? Dan nodigen we u uit voor een gesprek. We noemen dit een kennismakingsgesprek. Samen met u kijken we naar uw inkomen en uw woonverleden. Is het kennismakingsgesprek goed verlopen? Dan wijzen we u de woning toe...

Lees het volledige antwoord

klacht over de koop van mijn woning

U heeft een woning van ons gekocht. Wij streven ernaar al onze klanten naar tevredenheid te helpen. Toch kan het zo zijn dat u vindt dat het beter kan. Via het klachtenformulier kunt u ons dat melden. Voor ons is dat een signaal om onze...

Lees het volledige antwoord