daken

Veel gevraagd over daken

Met welk bedrijf hebben wij een contract voor het onderhoud aan dakgoten?

Voor eengezinswoningen hebben wij geen contract. U dient de dakgoten zelf schoon te houden. Indien u in een portiekwoning of appartementengebouw woont, zorgt Dudok Wonen voor periodiek onderhoud aan de dakgoten.

Ik woon in een appartementencomplex en heb een schoorsteen. Moet ik die ook vegen?

Als u in een appartementencomplex woont, dan worden de collectieve schoorstenen door Dudok Wonen geveegd.

Ik heb last van broedende vogels. Wat kan ik doen?

Het broedseizoen verschilt per vogel. Staatsbosbeheer noemt een datum van 1 maart tot 1 september. Als vogels bezig zijn met hun broedproces mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten aan de woning plaats vinden. Worden vogels verstoord? Dan is dit strafbaar. Meer informatie staat in de Flora en Fauna wet. Deze kunt u vinden op de site van rijkswaterstaat