eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging voor deel van de huurders in 2021
Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dat is goed nieuws voor een deel van onze huurders.  We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de huurverlaging vanzelf. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Veel gevraagd over eenmalige huurverlaging

Waarom een eenmalige huurverlaging?

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huur die past bij hun inkomen. Sinds 2016 is dat zelfs wettelijk geregeld bij het toewijzen van de huurwoning. Toch zijn er huurders die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald. Of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat de wet wijzigde in 2016.

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?


Of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging in 2021, hangt af van uw inkomen, uw huurprijs en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Als u in aanmerking komt dan ontvangt u in maart 2021 automatisch bericht van ons. U kunt dit zelf ook nakijken in de tabel huurverlaging 2021. Voor de genoemde inkomens geldt prijspeil 2021.

Voldoet u aan de voorwaarden voor een eenmalige huurverlaging? Dan krijgt u automatisch bericht van ons.

Wij controleren van tevoren of u aan alle voorwaarden voldoet. Dudok Wonen vraagt aan de Belastingdienst bij welke huurder het inkomen over 2019 lager is dan de genoemde inkomensgrenzen en of ze voldoen aan de huishoudenssamenstelling. Dit doen we alleen voor die huurders die een netto huur hebben die boven de genoemde grenzen liggen.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging, dan krijgt u van ons automatisch bericht. Hierin staat tot welk bedrag wij uw huur verlagen. Deze huurverlaging wordt niet met terugwerkende kracht berekend.

Krijgt u geen huurverlaging, maar u denkt dat u hiervoor wel in aanmerking komt?

Het kan zijn dat u geen huurverlaging krijgt omdat uw inkomen over 2019 boven de genoemde inkomensgrenzen ligt. Maar uw inkomen in 2020 is wel veel lager. U kan dat een verzoek voor huurverlaging naar ons sturen. Dit kan alleen als uw netto huur op 1 januari 2021 hoger is dan de eerder genoemde grenzen, passend bij uw huishoudgrootte. U stuurt dan naar ons op:

- kopieën van uw inkomensspecificatie van tenminste 6 aansluitende maanden van alle personen op uw adres met een inkomen.

- een uittreksel uit de Basisregistratie Personen van de gemeente waaruit blijkt met hoeveel personen u op uw adres woont.

Als uw aanvraag gehonoreerd wordt, dan wordt uw huur verlaagd uiterlijk 2 maanden na het indienen van uw volledige verzoek. Uw aanvraag moet vóór 1 januari 2022 bij ons binnen zijn.

Goed om te weten over de eenmalige huurverlaging

  • Is uw netto huur lager dan € 633,25? Dan komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging.
  • Huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders van een kamer, woonwagen of standplaats niet. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders in een sociale huurwoning.
  • De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  • We kunnen op dit moment nog niet vertellen wanneer de eenmalige huurverlaging precies ingaat. Huurders krijgen dit te horen op het moment dat zij het voorstel ontvangen voor een huurverlaging.