geiservervanging

Een veiliger, gezonder en comfortabeler huis met een HR cv-installatie

Wij willen graag dat al onze huurders in een veilig huis wonen. Daarom vervangen we alle open verbrandingstoestellen voor HR cv-installaties. Met een HR cv-installatie komen er geen gevaarlijke gassen in de woning vrij, kan de gewenste temperatuur worden ingesteld met een thermostaat waardoor nooit teveel warmte wordt gebruikt en komt er een betere waterstraal uit de kraan en douche. Ook is een HR cv-installatie beter voor het milieu. Afhankelijk van het stookgedrag verbruikt een HR cv-installatie minder gas en dat scheelt weer op de energierekening.

Veel gevraagd over geiservervanging

Waarom gaat mijn huur omhoog als mijn geiser vervangen word voor een cv-installatie?

Hoewel de verbetering van de veiligheid van de huurder de aanleiding vormt, verhoogt Dudok Wonen met het aanbrengen van een cv-installatie tegelijkertijd het comfort van de huurwoning. Daarvoor mogen wij een redelijke huurverhoging vragen, zoals wettelijk is bepaald, echter vragen wij een veel lagere huurverhoging dan wij feitelijk zouden mogen doorvoeren. De relatief lage huurverhoging is niet gebasseerd op onze investeringskosten en de afschrijving daarvan maar is gebaseerd op de onderhoudskosten / huurkosten die u voor de geiser zou dienen te betalen.

Ik heb net een nieuwe gaskachel/geiser. Die hoeft toch niet weg?

Wanneer uw nieuwe toestel een gesloten verbrandingstoestel is (deze haalt de verbrandingsluchtvan buiten de woning) dan is deze veilig en hoeft deze niet weg. Wanneer uw nieuwe toestel echter een open verbrandingstoestel is (deze haalt de verbrandingslucht rechtstreeks uit de woning) dan is het een onveilig toestel en moet deze weg. Dudok wonen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van al haar huurders en zal daarom in al haar huurwoningen waar nog open verbrandingstoestellen zitten deze vervangen door een CV-installatie. 

Mogelijk  heeft u tijd en geld gestopt in de aanschaf van een nieuwe gaskachel of geiser. Als dat een open verbrandingstoestel is dan  halen wij die weg, maar u ontvangt hier (afhankelijk van de leeftijd van uw eigen gaskachel en/of geiser) een vergoeding voor. De vergoeding verloopt zoals in onderstaande tabel is vermeld en alleen als u de originele aankoopbon aan ons kunt laten zien. 

Leeftijd van uw toestel en de vergoeding in procenten: 

Tot 1 jaar: 85%
Tot 2 jaar: 70%
Tot 3 jaar: 60%
Tot 4 jaar: 50%
Tot 5 jaar: 40%
Tot 6 jaar: 30%
Tot 7 jaar: 20%
Tot 8 jaar: 10%
Tot 9 jaar: 5%
na 9 jaar:  0%

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van koolmonoxide?

Koolmonoxide is een geurloos en kleurloos gas. Het zorgt ervoor dat het lichaam minder goed van zuurstof wordt voorzien.

De gezondheidsklachten bij lichte vergiftiging met koolmonoxide zijn slaperigheid, hoofdpijn, draaierigheid, moeite met zien en concentratieproblemen. Bij blootstelling aan hoge concentraties, ontstaat er soms hersenbeschadiging en kunnen mensen er zelfs aan overlijden. Anderen worden ziek, want ook in kleine hoeveelheden is koolmonoxide (CO) schadelijk.

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 10 geregistreerde sterfgevallen. Vaak zoeken de slachtoffers de oorzaak niet direct in het slecht functioneren van de open gastoestellen. De symptomen zijn niet specifiek en koolmonoxide is zonder meetapparatuur niet waarneembaar.

Waarom vervangt Dudok Wonen wel geisers maar niet gasfornuizen?

Een gasfornuis heeft een andere verbrandingswijze en verbruikt veel minder gas dan bijvoorbeeld een geiser. Daardoor is het risico op koolmonoxidevergiftiging aanzienlijk kleiner. Tijdens het koken komen er vaak vochtige damp of geurtjes vrij, waardoor de gebruiker meestal uit zichzelf al een raam of deur open doet. Er zijn geen gevallen bekend van koolmonoxidevergiftiging die is ontstaan door gebruik van een gasfornuis. We zien daarom geen reden om het gebruik van een gasfornuis af te raden.

Waarom vervangt Dudok Wonen open verbrandingstoestellen in haar huurwoningen door een cv-installatie?

Wij willen graag dat al onze huurders in een veilig huis wonen. Open verbrandingstoestellen (OVT), zoals keukengeisers, gashaarden, gasboilers en oude c.v.-ketels zijn dat niet altijd.

Deze toestellen veroorzaken een verhoogd gezondheidsrisico omdat ze voor de verbranding lucht onttrekken aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Doordat woningen steeds beter worden geïsoleerd en natuurlijke ventilatie afneemt, nemen de gezondheidsrisico’s in woningen met deze toestellen toe. Schadelijke verbrandingsgassen (vooral koolmonoxide) kunnen daarom in de woning terecht komen en zuurstof kan uit de woning onttrokken worden. Een risico dat wij te allen tijde willen voorkomen. Vervanging van dergelijke toestellen door een gesloten toestel is daarom essentieel.

Wat is koolmonoxide en hoe ontstaat het?

Koolmonoxide (CO) is een gas dat u niet kunt zien of ruiken, maar dat wel giftig is. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstof houdende stoffen zoals olie, gas en hout. Dit gebeurt als er onvoldoende aanvoer van zuurstof is voor een goede verbranding, bijvoorbeeld als een ruimte slecht geventileerd is. Het risico wordt groter als een gastoestel niet goed onderhouden is of de rookgasafvoer niet goed functioneert.

Als mijn geiser vervangen wordt door een cv-installatie, hoeveel radiatoren krijg ik dan in mijn huiskamer?

Het aantal radiatoren dat nodig is om uw ruimte voldoende te verwarmen hangt af van de grootte van de kamer, de locatie van de kamer in het huis, het type vloer en de mate waarin de ruimte is geïsoleerd. De installateur zal dit tijdens het huisbezoek met u bespreken.

Wanneer kan ik de installateur verwachten om mijn geiser te vervangen?

Wij plannen een eerste huisbezoek bij u in waarbij wij samen met de installateur de werkzaamheden met u doornemen en vragen wij uw akkoord voor de werkzaamheden en de huurverhoging. Ook plannen wij samen met u de uitvoering en het tweede huisbezoek. Bij het tweede huisbezoek zijn de werkzaamheden in een plattegrond uitgetekend. Deze wordt samen nogmaals doorgenomen en ondertekend. Enkele weken later voert de installateur de werkzaamheden uit conform overeengekomen planning en realisatie.

Ik wil de radiator liever op een andere plaats dan de installateur voorstelt. Kan dat?

U kunt dit tijdens de huisbezoeken met ons en het installatiebedrijf bespreken. Uw wens moet in ieder geval wel technisch mogelijk zijn. De radiator moet de ruimte bijvoorbeeld wel goed kunnen verwarmen.

Mag ik ervoor kiezen om zelf de cv-installatie te laten aanleggen en te betalen?

Ja, dat mag in overleg met Dudok Wonen. We raden het echter af. Het betreft een forse investering die u waarschijnlijk niet volledig zult terugverdienen. Als u er toch voor kiest, maken we een afspraak met u over wanneer de installatie moet zijn aangebracht. Als de aanleg gereed is, vragen we één van onze installateurs een controle te doen op de veiligheid van de installatie. In dit geval geldt er uiteraard geen huurverhoging.

Tijdens de werkzaamheden is er tijdelijk geen water en verwarming. Hoe houd ik het voldoende warm in mijn woning in het stookseizoen?

Indien nodig stelt het installatiebedrijf een elektrische kachel beschikbaar. De installateur zal er voor zorgen dat u na elke werkdag weer warm water tot uw beschikking heeft.

Heeft de huurverhoging als gevolg van het vervangen van mijn geiser gevolgen voor de huurtoeslag?

Het kan zijn dat de huurverhoging recht geeft op een hogere huurtoeslag. u kunt hiervoor een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Is de plaatsing van een cv-installatie van invloed op de puntentelling van de woning?

Het puntensysteem, ook wel woningwaarderingsstelsel, geeft de kwaliteit van een woning in punten weer. Bij elkaar opgeteld leveren de punten de wettelijke maximale huurprijs van een woning op. Door de aanleg van een HR cv-installatie verbetert de kwaliteit van uw woning en verandert dus ook het totale aantal woningwaarderingspunten van uw woning.

Waarom stelt Dudok Wonen de vervanging van openverbrandingstoestellen verplicht?

Een cv-installatie is veiliger en bovendien comfortabeler dan een gaskachel en of geiser. Dudok Wonen voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van alle huurders en zal daarom al haar huurwoningen waar open verbarandingstoestellen zitten voorzien van een CV-installatie. Als een bewoner de vervanging niet accepteert, levert dit ook risico’s op voor de buren. Daarnaast vraagt een veilig gebruik van gaskachels en geisers veel controle en is bewerkelijk in gebruik.

Ik verwacht dat er te weinig ruimte is voor de Hr-ketel en de radiatoren als de cv-installatie geplaatst wordt ter vervanging van mijn geiser. Waar worden deze geplaatst?

Er is op dit moment geen voorstel op tekening beschikbaar, omdat de situatie per woning verschilt. Tijdens het eerste huisbezoek bekijken wij samen met de installateur wat de beste plek is voor de ketel op basis van technische efficiëntie en voorschriften.

Wat krijg ik allemaal in huis als mijn geiser vervangen wordt?

Wij vervangen uw geiser voor een cv-installatie. Deze installatie bestaat uit een Hr-ketel, radiatoren, leidingen, een expansievat en een kamerthermostaat.