huurbevriezing

Huurbevriezing betekent dat de huur niet verhoogd wordt en dat deze per 1 juli gelijk blijft. De servicekosten kunnen dan wel aangepast worden, als dit blijkt uit de afrekening servicekosten. U kunt geen huurbevriezing aanvragen voor de servicekosten. Het gaat alleen om de netto huur.

Woont u in een sociale huurwoning? Dan kunt u geen huurbevriezing aanvragen. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden huurverlaging aanvragen. Kijkt u hiervoor bij het onderwerp huurverlaging.

Woont u in een vrije sector huurwoning? Dan kunt u huurbevriezing aanvragen als uw gezamenlijk belastbaar jaarinkomen lager is dan € 38.787.

Voor de aanvraag is nodig:

  • kopieën van de inkomensverklaringen van de Belastingdienst (voorheen IB60) van alle bewoners. Deze kunt u opvragen via mijn.belastingdienst.nl of via de BelastingTelefoon 0800 – 0543 (houdt uw BSN-nummer bij de hand)
  • een kopie van het uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GBA-uittreksel) van uw adres. Op dit uittreksel moet het aantal bewoners staan die er op uw adres zijn ingeschreven.

Deze kunt u naar ons sturen via 'mijn Dudok Wonen' of per email naar info@dudokwonen.nl.

Het inkomen van kinderen die op 1 januari 23 jaar of ouder waren telt mee. Voor het inkomen van kinderen onder de 23 jaar geldt een bepaalde vrijstelling. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

U kunt huurbevriezing aanvragen tot 1 januari 2024. De huurbevriezing gaat in op 1 juli 2023 en is alleen geldig voor de jaarlijkse huurverhoging van 2023.