kennismakingsgesprek

Heeft u interesse in de woning? Dan nodigen we u uit voor een gesprek. We noemen dit een kennismakingsgesprek. Samen met u kijken we naar uw inkomen en uw woonverleden. Is het kennismakingsgesprek goed verlopen? Dan wijzen we u de woning toe.

Melding(en) van overlast, te weinig inkomen of het hebben van en schuld kunnen voor ons redenen zijn om de woning niet aan u toe te wijzen.