legionella

De legionellabacterie kan onstaan als water meer dan vijf dagen stilstaat. De bacterie groeit in temperaturen tussen de 25ºC tot 50ºC. Ook kan de bacterie ontstaan door afvalstoffen (sediment) die in de leidingen van de drinkwaterinstallatie zitten. Sommige typen legionella veroorzaken de veteranenziekte.

Veel gevraagd over legionella

Wat is legionella?

Legionella wordt veroorzaakt door een bacterie die overal in leidingwater kan voorkomen, onder andere in openbare gebouwen, thuis en ook op vakantiebestemmingen. De bacterie kan een bedreiging voor de gezondheid vormen als het water langere tijd stil heeft stilgestaan en wanneer het water een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius heeft. Besmetting is mogelijk via de longen door het inademen van zeer kleine druppeltjes water in de lucht in de vorm van nevel.

. U doet er verstandig aan om na iedere vakantie of als u langer dan twee weken een tappunt niet heeft gebreuk deze eerst 10 min te laten spoelen (zowel warm als koud)

Wat kan ik doen om legionella te voorkomen?

Om legionella te voorkomen moet de temperatuur van het warmwaterapparaat afgesteld zijn op minimaal 60 graden Celsius. Koud water moet onder de 25 graden Celsius zijn. Daarnaast kan sterke doorstroming van water de aangroei van de legionella-bacterie voorkomen.

U doet er verstandig aan om na iedere vakantie of als u langer dan twee weken een tappunt niet heeft gebreuk deze eerst 10 min te laten spoelen (zowel warm als koud)