urgentie voor nieuwkomers, taakstellingen, calamiteiten

Naast medische urgentie en wijkvernieuwingsurgentie kennen we nog een aantal urgenties:

 • Urgentie op basis van calamiteiten;
 • Taakstellingen met lokale gemeenten;
 • Urgentie voor nieuwkomers (COA).

 

Veel gevraagd over urgentie voor nieuwkomers, taakstellingen, calamiteiten

Wie neemt de urgentieaanvraag in behandeling?

Het regionale Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek neemt de urgentieaanvraag in behandeling, dat doen wij niet zelf. Zij nemen uw urgentieaanvraag in behandeling nadat én de behandelingskosten (€ 75,-) én het aanvraagformulier zijn ontvangen door het Gewest Gooi en Vechtstreek in Hilversum.

Heeft u snel een woning nodig? Uitleg over urgentie aanvragen en de spoedzoekregeling.

Er zijn twee manieren waarop u snel een sociale huurwoning kunt krijgen: 

1. U vraagt een urgentieverklaring aan

Urgentie is bedoeld voor mensen in een noodsituatie. U komt alleen in aanmerking voor een urgentie als er sprake is van een noodsituatie die snel opgelost moet worden ter voorkoming van ernstige schade voor uw welzijn, die rechtstreeks het gevolg is van de woonsituatie. In de huisvestingsverordening hebben de gemeenten daarom negen urgentiecriteria opgenomen in artikel 2.7.

In de  folder 'Urgentie aanvragen' leest u alles over urgentie.

2. U meldt zich aan voor de spoedzoekregeling

Voor de spoedzoekregeling kan iedere woningzoekende, die bij WoningNet in deze regio ingeschreven is, zich aanmelden. We verloten ieder jaar 5 tot 10% van onze huurwoningen via de spoedzoekregeling.

Hoe werkt de spoedzoekregeling? [artikel 11 van de Huisvestingsverordering Gooi en Vechtstreek 2011]

 • U meldt zich aan als spoedzoeker op website van WoningNet. Dit kost niets extra’s.
 • U doet dan één maand mee aan de spoedzoekregeling, daarna moet u zich opnieuw aanmelden.
 • De woningen voor spoedzoekers worden verloot.
 • Dit aanbod verschijnt niet op internet en u loot automatisch mee.
 • De woning past bij de samenstelling van uw huishouden die u zelf heeft opgegeven bij uw inschrijving bij WoningNet.
 • U komt alleen in aanmerking voor een woning die maximaal 1 kamer meer heeft dan het aantal leden van uw gezin. Gaat u bijvoorbeeld alleen wonen? Dan krijgt u een woning met maximaal 2 kamers.
 • U weet niet welke woningen verloot worden.
 • Wanneer u degene bent die inloot voor een woning, moet u de woning accepteren.
 • Uw aanmelding als spoedzoeker vervalt wanneer u een aangeboden woning niet accepteert.
 • U mag dan gedurende twee jaar niet meer deelnemen aan de spoedzoekregeling.

Hoe meld ik me aan als spoedzoeker?
U kunt zich alleen opgeven voor het spoedzoeksysteem als u al ingeschreven staat als woningzoekende. Wilt u meedoen, wijzig dan uw inschrijfgegevens. U dient daar een aantal gegevens in te vullen en te controleren. Als u nog niet staat ingeschreven, moet u zich eerst inschrijven.

Is er een folder over urgentie?

Ja, die is er. In de folder 'Urgentie aanvragen' kunt u alles lezen over urgentie.