water

Een woning is voorzien van een wateraansluiting. U moet zich zelf aanmelden bij de waterleverancier.

Veel gevraagd over water

Ik heb last van ernstige lekkage. Wat moet ik doen?

Heeft u lekkage van de waterleiding? Dan is het van belang om meteen de hoofdkraan af te sluiten. Is de lekkage gekomen door bevriezing? Houd er dan rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het vorstvrij houden van de waterleidingen.

Is het spoed? Dan kunt u bellen met (035) 646 16 00, ook buiten kantoortijden.

Is het geen spoed? Dan kunt u uw reparatieverzoek online doorgeven.

In mijn woning is de waterdruk laag. Wat kan ik doen?

Gaat het om de gehele woning? En hebben buren dit probleem ook? Dan kunt u dat melden bij Vitens.

Woont u in een appartementencomplex? In de algemene ruimte bevindt zich meestal een hydrofoor/warmtedrukregelaar. Het kan zijn dat deze gereset moet worden. Via deze website kunt uw reparatieverzoek online doorgeven. U kunt ons ook bellen via (035) 646 16 00, ook buiten kantoortijden.

Wat kan ik doen als het water een bruine kleur heeft?

Bruin water ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor de gezondheid. Het komt wel eens voor dat er bruin gekleurd (troebel) water uit de kraan komt in plaats van helder water. Dit is vaak het gevolg van werkzaamheden aan het waterleidingnet. Het verschijnsel bruin water doet zich meestal kortstondig voor. Houd de kranen een uur lang dicht en laat daarna het water een aantal minuten flink doorstromen tot de bruine kleur verdwenen is.

Let op! Bruin water kan bruine en zwarte vlekken veroorzaken in uw was. Houd de was nat en doe de was nogmaals.

Wat is bruin water precies?
In het drinkwater komen kleine (zwevende) ijzerdeeltjes voor. Bij lage stroomsnelheden blijven deze in de leiding liggen en hopen zich op. Wanneer de stroomsnelheid dan weer wordt verhoogd door bijvoorbeeld een hoog drinkwaterverbruik of (schoonmaak) werkzaamheden wervelen deze deeltjes weer op. Deze worden nu zichtbaar in uw drinkwater omdat ze zich daarvoor verzameld hadden in de leiding. Dit geeft de bruine kleur aan het water. Deze kleur is tijdelijk.

Voor een overzicht van de actuele storingen en werkzaamheden kijkt u dan op de website van uw waterleidingbedrijf. Dat kan PWN of Vitens zijn.
U kunt ook bellen Storingsnummer van Vitens 0800 0359 (gratis) of het Storingsnummer van PWN 0800 023 23 55 (gratis)

Ik heb geen warm water meer. Wat moet ik doen?

Heeft u al gecontroleerd of de waterdruk van uw CV-ketel voldoende is? Als dit het geval is (de waterdruk moet hoger zijn dan 1 bar), dan dient u zelf de cv-installatie bij te vullen. Komt u hier niet uit dan kunt u telefonisch assistentie krijgen bij .

Wat voor ons van belang is om te weten, is of het slechts om een enkele kraan gaat die geen warm water meer geeft, of dat het gaat om alle kranen. In het ene geval zit het probleem waarschijnlijk bij de kraan zelf, en in het andere geval zit het probleem in de CV-ketel. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen (en de juiste monteur naar u toe te sturen), is het van belang dat u dit aangeeft bij het melden van uw reparatie.