woningzoekende

Bent u op zoek naar een woning? Wij verhuren sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen. Ook verkopen wij woningen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vinden van een woning.

Veel gevraagd over woningzoekende

Hoe vind ik een woning?

Welke stappen moet ik doorlopen? Wilt u graag een woning huren in de regio Gooi en Vechtstreek? Wij bieden woningen aan in de vrije sector en in de sociale sector. Ook bieden wij koopwoningen aan. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij WoningNet. Dit kunt u doen via website van WoningNet Voor woningen in de vrije sector gelden andere regels. Meer over vrije sector huur leest u hier.

Waar vind ik de te huur staande woningen?

U vindt aanbod met sociale huurwoningen op website van WoningNet. Het nieuwe woningaanbod verschijnt dagelijks.

Hoe kan ik me inschrijven als woningzoekende voor een sociale woning?

Als u op zoek bent naar een woning in de sociale huursector kunt u zich via de website van WoningNet inschrijven als woningzoekende in deze regio. Als u zich inschrijft, ontvangt u een registratienummer (klantnummer) en inloggegevens van WoningNet. Met dat nummer kunt u op sociale huurwoningen reageren via de website van WoningNet. De kosten voor inschrijving vindt u ook op de site van WoningNet.

Ik ben 25 jaar of jonger, kom ik dan ook in aanmerking voor loting?

Ben jij nog geen 26 jaar? Dan maak je ook kans op een woning via loting. Woningcorporaties in de regio bieden jaarlijks maximaal 350 woningen via loting aan woningzoekenden tot en met 25 jaar aan. De aangeboden woningen hebben een oppervlakte van maximaal 55 m². In de woningadvertentie op WoningNet Gooi & Vechtstreek staat vermeld als het gaat om een woning die wordt verloot. Op de website van WoningNet staat meer informatie over loting.

Wat zijn vrije sector woningen?

Dit zijn huurwoningen met een huurprijs die boven de maximale huurgrens huurtoeslag ligt. Deze grens wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd. Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens zijn dus vrije sector woningen. De liberalisatiegrens wordt jaarlijks door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. Dit jaar is de liberalisatiegrens € 752,33. Voor vrije sector woningen gelden andere criteria dan voor sociale huurwoningen.

Ons aanbod vrije sector woningen vindt u (huurprijs tot € 1000,00) en (huurprijs hoger dan € 1000,00).

Kan ik huurtoeslag krijgen voor een vrije sector woning?

Nee, u kunt geen huurtoeslag krijgen voor een vrije sector woning.

Waar vind ik te huur staande kamers?

Kamers die te huur zijn staan op Kamernet.nl

Waar vind ik meer informatie over kamers?

Heeft u vragen over onze kamers? Neemt u dan gerust contact ons op via (035) 646 16 00.

Wat is onzelfstandige woonruimte?

Bij onzelfstandige woonruimte worden bepaalde voorzieningen gedeeld met andere bewoners. Dat kan zijn de keuken, douche en het toilet. Een onzelfstandige woning heeft wel een eigen toegang, namelijk de deur van de gehuurde kamer(s).

Voor een onzelfstandige woonruimte is geen huurtoeslag mogelijk

Verhuurt Dudok Wonen ook parkeerplaatsen en garages?

Ja, Dudok Wonen verhuurt ook parkeerplaatsen en garageboxen? Te huur staande parkeerplaatsen en garageboxen vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik geselecteerd ben voor een sociale huurwoning?

Als u geselecteerd bent als eerste kandidaat voor een woning, ontvangt u een uitnodiging voor een bezichtiging. U kunt dan nog geen rechten ontlenen aan deze aanbieding, omdat wij uw gegevens nog moeten controleren. Na de bezichtiging geeft u uw definitieve reactie door, waarna u een e-mail ontvangt met het verzoek uw gegevens aan te leveren ter controle. Na deze controle laten wij u weten of u de woning definitief toegewezen krijgt. 

Hoe weet ik of een woning rolstoelvriendelijk is?

Wilt u weten of een woning geschikt is voor bijvoorbeeld een rollator of rolstoel? Dit kunt u in één oogopslag zien in een woningadvertentie. Met het icoontje "rolstoel" geeft Woningnet aan of deze woning en het complex toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. 

Wat betaal ik voor een tijdelijke huurwoning?

Meestal betaalt u minder dan de normale huurprijs voor de woning. Dat is echter niet altijd het geval.

Bouw ik verder zoekwaarde op bij Woningnet als ik tijdelijk huur?

Ja, als u ingeschreven blijft staan als woningzoekende bij WoningNet bouwt u verder zoekwaarde op.

Kan ik ook op woningen van andere corporaties in deze regio reageren?

Ja, als u als woningzoekende ingeschreven staat, mag u reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook op woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg).

Als ik op een woning reageer, kom ik dan meteen in aanmerking voor de woning?

Uw zoekwaarde bepaalt wanneer u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde, krijgt de woning toegewezen. Zoekwaarde is de tijd dat u ingeschreven staat bij WoningNet als woningzoekende plus eventueel 75% van uw oude zoekwaarde (uw zoekwaarde waarmee u uw huidige woning heeft verkregen). Het is dus niet in te schatten hoe lang het duurt voordat u in aanmerking komt voor een woning. Het hangt er van af hoeveel woningzoekenden reageren en wat hun zoekwaarde is.

Maximaal 350 woningen per jaar wordt via loting aangeboden aan woningzoekenden tot en met 25 jaar. Zoekwaarde is dan niet van toepassing, heeft u binding met de de regio? Dan krijgt u voorrang op kandidaten die dit niet hebben. Als een woning met loting aangeboden wordt, staat dit in de advertentie. Op WoningNet Gooi & Vechtstreek staat meer informatie over hoe loting in zijn werk gaat.

Wanneer en hoe kan ik zien op welke plaats ik geëindigd ben?

Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u op uw positie bij "Actuele en lopende reacties" zien. Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar uw "Historische reacties". Hier ziet u ook wat uw uiteindelijke positie voor de woning was.

Kan ik, als ik me ingeschreven heb, op iedere woning reageren?

Dit is afhankelijk van uw inkomen en voor welke huurprijs de woning in WoningNet is aangeboden. Dudok Wonen hanteert hierbij het 'passend toewijzen'.  Als u als woningzoekende ingeschreven staat, kunt u afhankelijk van dit inkomen reageren op alle sociale huurwoningen die in deze regio aangeboden worden. Dus ook woningen van andere corporaties uit deze regio. De gemeenten die binnen de regio Gooi en Vechtstreek vallen zijn Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg).

Moet ik aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen?

Voor de verdeling van huurwoningen gelden Europese regels met betrekking tot het maximale verzamelinkomen per huishouden. Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties minimaal 90% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een maximaal verzamel jaarinkomen tot 40.024,-. Daarbij is vanaf 1 januari 2016 nieuwe wetgeving gekomen voor passend toewijzen. Passend toewijzen is bedoeld om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen. Dit geldt voor alle woningzoekenden met een inkomen tot maximaal € 30.400,- die op zoek zijn naar een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot en met € 640,14. Zij mogen niet meer reageren op het woningaanbod boven dit bedrag. 

Per woning geven wij ook aan wat uw maximale verzamelinkomen per jaar mag zijn. Dit is standaard 40.024,- of € 41.056,- met een regionaal plafond van € 46.263,- per huishouden per jaar. Als uw inkomen op het moment van controle van uw gegevens hoger is, vervalt de aanbieding. Zie voor verdere uitleg de huurinkomentabel op WoningNet.

Op website van WoningNet leest u hoe u uw verzamel jaarinkomen berekent.

Ik woon niet in de regio. Kan ik mij dan wel inschrijven als woningzoekende?

Ja, dat is mogelijk. Bij de selectie hebben kandidaten met economische of maatschappelijke binding wel voorrang. Wanneer is er sprake van een binding met de regio? 

  • U staat minimaal één jaar ingeschreven bij één van de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek;
  • U heeft een economische binding als u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • U heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Wat is een woongroep?

Een woongroep is een groep mensen van ten minste drie personen die er bewust voor kiezen om met elkaar in één huis of complex samen te leven, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties. Dudok Wonen heeft slechts één complex waarin een woongroep is gehuisvest: aan de Ambrosiushof te Hilversum. 

Hoe kom ik in aanmerking voor een plaats in deze woongroep?

Dit gaat niet via een inschrijving bij WoningNet. De woongroep in de Ambrosiushof beslist zelf wie er in het complex kan gaan wonen. Diegene tekent een huurcontract met Dudok Wonen.

Bent u geïnteresseerd in deze woongroep dan kunt u contact met ons opnemen via (035) 646 16 00.