Aanmelding actueel aanbod - koopwoningen

Bent u huurder van Dudok Wonen?

Bent u huurder van Dudok Wonen?

Gerelateerde vragen

Wie is eigenaar van de grond bij een Koop Goedkoop woning?

Dudok Wonen is eigenaar van de grond. Je huurt de grond dus van Dudok Wonen. Niet van de gemeente.

Blijft de vergoeding die moet worden betaald voor het gebruik van de grond gedurende de looptijd hetzelfde?

Nee, de vergoeding (canon) stijgt ieder jaar met tien procent. Na tien jaar betaalje het volledige bedrag. Daarnaast wordt de vergoeding ieder jaar geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Dit cijfer wordt ieder jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Elk jaar informeert Dudok Wonen je over het indexcijfer en de canon die je moet betalen.

Heb ik toestemming nodig van Dudok Wonen om bijvoorbeeld te verbouwen of aan te bouwen bij mijn Koop Goedkoopwoning?

Nee, u hebt volledige zeggenschap over de woning. U hoeft geen toestemming te vragen voor het verbouwen van de woning of voor het plaatsen van een aanbouw. Wel moet u zich houden aan bijvoorbeeld gemeentelijke voorschriften of aan de voorschriften van een Vereniging van Eigenaren, zoals dat voor elke eigenaar van een woning geldt. Ook het onderhoud is voor uw rekening.

Waarom verkoopt Dudok Wonen woningen?

We willen zoveel mogelijk mensen met een bescheiden inkomen aan een woning in 't Gooi helpen. Hiervoor bieden wij zowel sociale huur als sociale koopwoningen aan. We verkopen de woningen alleen met onze sociale koopproducten Koop Goedkoop en Kopen naar Wens. Daardoor komen deze woningen beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen. We bedienen hiermee de doelgroep die net te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een reguliere koopwoning.

Door een woning te verkopen, komt er geld beschikbaar. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee kunnen wij weer andere woningzoekenden aan een woning helpen. Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk mensen huisvesten.

Wat is Kopen naar Wens?

Met Kopen naar Wens betaalt u niet de hele koopsom van de woning maar kunt u instappen voor een lager bedrag. Het deel dat u nu niet betaalt moet u uiterlijk bij verkoop terugbetalen. Voor welk bedrag u moet instappen is afhankelijk van uw inkomen. De Nationale Hypotheek Garantie sneltoets bepaald hoeveel u kunt lenen en wat het instapbedrag wordt. Kunt u dus meer lenen dan de minimale aankoopsom van 50% dan moet u verplicht hoger instappen. Voor de aankoop van uw woning sluit u een hypotheek af bij een bank. Het gedeelte dat u niet betaalt, hoeft u pas te betalen als u uw woning weer verkoopt. Maar u kunt ook tussentijds bijkopen. Zelfs tot 100%.

Volledige zeggenschap

Ook al financiert u niet de volle 100% van de woning, u heeft wel de volledige zeggenschap, inclusief de grond. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. U profiteert dan zelf van mogelijke waardestijging van uw woning.