Ik bied mijn koopwoning aan

Recht op terugkoop

Dudok Wonen biedt huisvesting aan zoveel mogelijk mensen die zonder financiële steun geen woning kunnen krijgen. Onze dienstverlening baseren we op een gevarieerd productenaanbod van huur- en koopwoningen die de onafhankelijkheid en eigen kracht van mensen op de woningmarkt bevordert. We stimuleren onze klanten om ons zo kort mogelijk nodig te hebben zodat we het geld telkens opnieuw kunnen besteden aan de mensen die het echt nodig hebben. Om dit mogelijk te maken verkoopt Dudok Wonen haar sociale koopproducten met het recht op terugkoop. Ook bij doorverkoop blijft dit recht op terugkoop van kracht. Dit staat vermeld in de koopovereenkomst. Dit betekent dat eigenaren bij verkoop de woning altijd eerst moeten bieden aan Dudok Wonen. Of Dudok Wonen gebruik maakt van dit recht hangt af van het te voeren beleid, de samenstelling van haar woningbezit, de wensen en behoeften in de markt en de prestatieafspraken met de gemeenten.

LET OP: U dient dit formulier zelf in te vullen. Het invullen van het formulier is niet vrijblijvend. Bij terugkoop door Dudok Wonen is hiermee de koop tot stand gebracht.

Hiermee deel ik mee dat ik mijn woning ga verkopen en bied deze eerst aan Dudok Wonen aan i.v.m. haar terugkooprecht

Het gaat om de volgende woning:

Adres van de woning

De door u gewenste koopprijs is enkel ter indicatie. Als Dudok Wonen uw woning wil (terug)kopen start zij altijd de deskundigenprocedure, waarbij drie onafhankelijke taxateurs de waarde bepalen. Maak geen onnodige taxatiekosten vooraf, dit is zonde van uw geld.

Nieuw adres (indien bekend)

Gerelateerde vragen

Waarom verkoopt Dudok Wonen woningen?

Algemeen

We willen zoveel mogelijk mensen met een bescheiden inkomen aan een woning in 't Gooi helpen. Hiervoor bieden wij zowel sociale huur als sociale koopwoningen aan. We verkopen de woningen alleen met onze sociale koopproducten 'Koop Goedkoop' en 'Kopen naar Wens'. Daardoor komen deze woningen beschikbaar voor mensen met een bescheiden inkomen. We bedienen hiermee de doelgroep die net te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een reguliere koopwoning.

Door een woning te verkopen, komt er geld beschikbaar. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Hiermee kunnen wij weer andere woningzoekenden aan een woning helpen en zoveel mogelijk mensen huisvesten.

Meer over dit onderwerp

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Algemeen

In het verleden hebben veel huurders van ons een aanbieding gehad om de woning te mogen kopen. Of dit voor jou mogelijk is hangt van veel factoren af. Informeer bij onze afdeling Huur en Koop welke mogelijkheden er voor je zijn. Je kunt ons telefonisch bereiken via 035 646 16 00 (keuze 3) of per mail via koopvrijesector@dudokwonen.nl

Meer over dit onderwerp

Wat is het kleurnummer van mijn woning/complex?

Algemeen

In jouw koopovereenkomst staat het artikel 'Gevelaanzicht/straatbeeld' opgenomen. Hierin staat onder andere vermeld dat de kleurstelling van het bestaande schilderwerk in stand gehouden dient te worden. Indien je houdt aan de kleurstelling die in dit artikel vermeld staat, is dit voldoende. Wij verstrekken geen kleurnummers en/of ralnummers.

Meer over dit onderwerp

Is de vergoeding voor het gebruik van de grond fiscaal aftrekbaar?

Algemeen

Ja, de maandelijks te betalen vergoeding voor de grond (canon) is fiscaal aftrekbaar net als de rente die je betaalt voor de hypotheek. De hoogte van het bedrag wat je kunt aftrekken is afhankelijk van je inkomen.

Meer over dit onderwerp

Kennen alle banken de constructie Koop Goedkoop?

Algemeen

Voor de financiering van onze Koop Goedkoop woningen zijn voldoende mogelijkheden. Onderstaande hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs in het Gooi hebben hier ervaring mee. Omdat Koop Goedkoop niet bij elke financieel adviseur/bank bekend is, adviseren wij je dan ook om bij één van de onderstaande adviseurs/banken informatie in te winnen. Uiteraard ben je hier niet toe verplicht.

  • De Hypotheekshop, Bussum en Hilversum
  • Van Bruggen Adviesgroep, Hilversum
  • De Hypotheker, Bussum en Hilversum
  • Hyppe Huizen en Hilversum
  • Rabobank Gooi en Vechtstreek
  • Hypotheek & Financiële planning Baarn
Meer over dit onderwerp