Privacy Verklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren, worden persoonsgegevens verwekt. Dudok Wonen neemt uw privacy serieus en hanteert een privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

  1. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
  2. Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze leveranciers dat ook doen.
  3. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze kunt u hier downloaden.