Over Dudok

Geen sociale huurwoning, maar wel een lagere huur dan de marktprijs. Mensen met een laag middeninkomen vallen op de woningmarkt tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om te kunnen kopen. Dudok Wonen biedt deze groep kansen door vrije sector huurwoningen aan te bieden voor een bedrag dat zij kunnen opbrengen. ‘In plaats van de marktprijs van bijvoorbeeld € 1000, bieden wij deze woningen aan voor bijvoorbeeld € 850 per maand’, legt Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen, uit. ‘We merken aan het hoge aantal inschrijvingen op deze woningen, dat de nood onder deze groep erg hoog is. We maken hiermee een wachtrij zichtbaar die voorheen niet in beeld was’, aldus Zanting.

‘De juf of meester voor de klas, de politieman op straat, de verpleegkundige aan uw bed. Allemaal mensen die net teveel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, maar te weinig om de huurprijzen op de vrije markt te betalen. Kopen is een alternatief, maar lang niet voor iedereen haalbaar en door iedereen gewenst’, legt Zanting uit. Dudok Wonen ziet het als haar taak om mensen te huisvesten die in de particuliere woningmarkt niet aan bod komen. Daarnaast wil de corporatie met deze maatregel de doorstroming vanuit sociale huurwoningen op gang brengen. 

Dudok Wonen wijst 75% van de vrijkomende vrije sector huurwoningen toe aan huishoudens met een inkomen tussen € 34.000 tot € 44.360. De huurprijs wordt voor deze doelgroep bereikbaar gemaakt door deze te verlagen naar een bedrag tussen € 715 en € 850. Ongeveer een kwart van de woningen die op jaarbasis vrijkomen bij Dudok Wonen wordt verhuurd in de vrije sector. Bijna de helft van de vrijkomende woningen is een sociale huurwoning en de rest wordt verkocht met een sociaal koopproduct. Met deze verdeling wil Dudok Wonen per jaar zo veel mogelijk huishoudens met een laag en een middeninkomen huisvesten.

Vertalen / Translate