Onze partners

Dudok Wonen ontleent haar bestaansrecht aan de maatschappelijke betekenis voor haar omgeving. Wat wij voor onze omgeving willen betekenen, is vastgesteld in onze visie en missie. Daarbij is het van cruciaal belang om aansluiting te hebben en houden bij de ontwikkelingen in onze omgeving.

Hoe doen we dat? Door verbinding te zoeken met onze verwanten in de maatschappij, door elkaar te vinden in een gedeeld motief dat hierbij past, zoals onze emancipatorische doelstellingen. Maar ook door de gesprekken met onze formele en zakelijke partners. Hieronder definiëren we onze drie soorten gesprekspartners:

Belanghouders

Dit zijn gesprekspartners met een formele status die voortkomt uit onze formele status als Toegelaten Instelling. We communiceren met deze partners omdat dit in de wet- en regelgeving is vastgelegd.

Zakenrelaties

Zakenrelaties zijn relaties met wie we een gelijkwaardige relatie hebben en met wie de relatie ons helpt om onze doelstellingen te realiseren. We kunnen deze relaties strategisch inzetten (bijvoorbeeld in een gezamenlijk optreden/gelegenheidscoalitie). De motieven om samen op te trekken hoeven niet per definitie hetzelfde te zijn, wel streven we eenzelfde resultaat na.

Inspiranten

Inspiranten zijn contacten met wie we een gedeeld intrinsiek motief hebben dat leidt tot echte verbinding. Met inspiranten halen we de behoefte in de maatschappij op en – indien gewenst - zoeken we naar mogelijkheden om samen onze (intrinsiek) gedeelde doelstellingen te realiseren.
Gesprekspartners kunnen we zowel als belanghouder zien als bijvoorbeeld inspirant, en een formele belanghouder kan tegelijkertijd ook een inspirant zijn. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Deze driedeling laat zich goed toepassen op de visie van de Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling over de plek van corporaties in de maatschappij:
Maatschappelijke organisaties acteren in de civil society, op de markt en (soms) namens de overheid. Zij ontlenen aan alledrie de domeinen een vorm van legitimiteit. Zij hebben niet alleen een wettelijke of juridische bestaansgrond vanwege de overheid, maar zij danken hun bestaan vooral aan een ‘eigen’ publiek in de civil society en op de markt, dat de organisatie waardevol, betekenisvol en noodzakelijk vindt.

De driedeling laat zich in grote lijnen toepassen op de genoemde domeinen:

undefined


Als wooncorporatie bevinden we ons in de civil society. Onze gesprekspartners bevinden zich zowel in de civil society, als bij de overheid als in de markt.

Vertalen / Translate