Portefeuillemanager/Programmamanager Duurzaamheid

Om de ambities te verwezenlijken zijn wij op zoek naar een Portefeuillemanager/Programmamanager Duurzaamheid.

Een ondernemer die vooruit kijkt, verbindt, afstemt en de vastgoedsturing vertaalt naar concrete projecten.

Wat ga je doen?

Je stelt de strategische vastgoeddoelen op en ontwerpt de infrastructuur zodat Dudok Wonen kan sturen op de samenstelling, de waarde en het gewenste financiële en maatschappelijke rendement van de vastgoedportefeuille. Je bent de strategisch adviseur van het bestuur, de directie en de samenwerkingspartner van de directeur Woonbedrijf voor de realisatie van duurzaamheidsprojecten en investeringsmaatregelen in het vastgoed. Je werkt intensief samen met de assetmanager.

De verduurzamingsopgave maakt onderdeel uit van de portefeuillestrategie. Daarom ben je ook programmamanager Duurzaamheid. Vanuit de duurzaamheidsopgave (het duurzaamheidsprogramma) maak je een inspirerende vertaling in concrete maatregelen die in de verschillende complexen worden ingezet. Je draagt zorg, samen met het projectteam, voor de vertaling van het duurzaamheidsprogramma in complexgerichte projecten waarin de maatregelen, randvoorwaarden, werkwijze en betrokkenheid van bewoners worden beschreven voor de verduurzaming van het bezit. Dudok Wonen is een slimme volger van best practices als het gaat om de verduurzaming. De toegevoegde waarde voor bewoners is een essentieel onderdeel van de duurzaamheidsplannen. Voor de verduurzaming van de monumenten wil Dudok Wonen de rol van kwartiermaker vervullen en verwacht op dit punt van de programmamanager dat hij/zij de juiste initiatieven neemt in relatie tot de buitenwereld.

Een greep uit je werkzaamheden:

  • Je stelt op basis van de volkshuisvestelijke visie de langetermijnportefeuillestrategie op.
  • Je actualiseert het huidige portefeuilleplan en toetst deze voortdurend aan de interne- en externe ontwikkelingen.
  • Je definieert het gewenste (financieel en maatschappelijke) rendement op (deel)portefeuilleniveau en stuurt hier op.
  • Je definieert de investeringsmaatregelen gekoppeld aan de maatschappelijke doelstelling van de organisatie.
  • Je beoordeelt investeringsvoorstellen in relatie tot de portefeuillestrategie.
  • Je hebt het eigenaarschap van de PDCA-cyclus als het gaat om de vastgoedinvesteringen.
  • Je zorgt voor gepaste betrokkenheid van partijen zoals de Huurders Belangen Vereniging, de gemeenten en de raad van commissarissen.
  • Je zorgt voor een meerjareninvesteringsstrategie.
  • Je bent proceseigenaar van de strategische vastgoedprocessen en zorgt voor een adequate vertaling van de portefeuillestrategie in complexbeheerplannen voor de assetmanager.
  • Je zorgt voor een adequate risicobeheersing in de projecten en rapporteert over de voortgang van de projecten.

Als programmamanager Duurzaamheid stuur je een klein projectteam aan dat zorgt voor het opstellen en uitvoeren van verduurzamingsprojecten.

Wat vragen we jou?

Je hebt een WO werk- en denkniveau en ruime kennis van vastgoedsturing en het opzetten van verduurzamingsprojecten/programma’s. Je bent bekend met hedendaagse vastgoedvraagstukken van woningcorporaties en hebt ruime ervaring in het vastgoedmanagement. Je bent bekend met het maatschappelijk karakter en de verschillende waarderingsgrondslagen die in de sector worden gehanteerd. Verder ben je ondernemend en innovatief ingesteld en heb je ervaring met het opstellen van scenario’s en meerjarenprognoses om te komen tot de meest optimale investeringsvoorstellen. Ook heb je ruime ervaring met risico- en projectbeheersing en bestuurlijke processen.

Je richt je met een ondernemende en nieuwsgierige geest op duurzame vernieuwingen in de vastgoedstrategie, producten en diensten. Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en weet de impact ervan te vertalen in de vastgoedstrategie van Dudok Wonen. Je bent samenwerkingsgericht en neemt graag het voortouw.

Wat bieden we jou?

We bieden je een aanstelling voor 36 uur per week. In eerste instantie is dit een arbeidsovereenkomst voor een jaar, maar met de intentie om te verlengen en een langdurige samenwerking met elkaar aan te gaan. We bieden een salaris conform salarisschaal L van de cao Woondiensten. Inschaling is afhankelijk van je ervaring.

We zijn een organisatie met veel aandacht voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Wil je in jezelf investeren, dan dagen we je uit dat bij ons te doen. We vinden het belangrijk dat je duurzaam inzetbaar bent en blijft, daarom krijg je het programma 'Fris op je werk' aangeboden. Thema's die aan bod komen zijn voeding, sport, mentale frisheid, opleiding en ontwikkeling.

Dudok Wonen is een ‘KLIMMR’-organisatie, dit betekent dat je bij ons werkt aan je duurzame inzetbaarheid samen met collega’s van 22 andere corporaties in de regio. Zo kun je netwerkbijeenkomsten bijwonen en deelnemen aan verschillende workshops gericht op inzetbaarheid. Meer informatie over KLIMMR vind je op www.klimmr.nl.

Je komt te werken in een prachtig industrieel monument, de Melkfabriek. Een icoon voor Hilversum. Een inspirerende en stoere omgeving die je stimuleert om samen te werken en initiatieven te nemen. In de fabriek worden we omringd door andere organisaties, bedrijven en klanten die langskomen of hier wonen in de prachtige appartementen. 

Procedure

Dit wervings- en selectieproces wordt begeleid door Atrivé. Je belangstelling mag je melden tot uiterlijk zondag 26 januari a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van je motivatie en cv. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met John van Es via 06 25 05 18 18.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 28 januari a.s. bij Atrivé in Utrecht. De tweede gespreksronde vindt plaats op maandag 3 februari, dinsdag 4 februari of donderdag 6 februari a.s. in de Melkfabriek bij Dudok Wonen in Hilversum. Op maandag 10 februari a.s. zijn de laatste gesprekken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.

Vertalen / Translate