Duurzame VvE’s

Verenigingen van Eigenaren (VvE) buigen zich in toenemende mate over het thema verduurzaming. Je ziet daarmee dat verduurzaming van de woning niet langer meer een ver-van-mijn-bed show is of iets wat een keer in de verre toekomst moet gebeuren. Integendeel, die toekomst komt inmiddels voor iedereen razendsnel dichterbij. Tegelijkertijd blijkt het voor VvE’s best een ingewikkeld onderwerp. Je hebt nu eenmaal te maken met een groot aantal eigenaren die het binnen de vereniging over de uiteindelijke aanpak wel met elkaar eens moeten worden. Zo moet men zich uitspreken over bijvoorbeeld het behoud van een collectieve Cv-installatie. En als er wordt gekozen voor individuele cv’s dan zit iedereen weer aan het gas. Moet je dat nog wel willen nu er toch besloten is dat we binnen enkele jaren van het gas af moeten? Gasloos en CO2-neutraal zijn toch immers de voornaamste stippen op de horizon.  

Investeringsfonds
Ik zie dat op de manier zoals wij het organiseren, VvE’s er uiteindelijk wel uitkomen. Dat komt voor een belangrijk deel omdat er binnen de VvE’s waarin wij als verhuurder actief zijn, een investeringsfonds is waar elke woningeigenaar verplicht aan bijdraagt. Dat zijn wij destijds zo begonnen en hebben we structureel doorgevoerd waardoor er in zo’n VvE ook investeringscapaciteit is zonder met de pet rond te gaan bij alle eigenaars. Het geld in dat investeringsfonds is ook voor duurzaamheid geoormerkt. In de VvE’s nemen we de verantwoordelijkheid om verduurzaming goed te agenderen. Dat is overigens iets anders dan je positie misbruiken en alles proberen erdoor te drukken. We nemen slechts het initiatief en zetten onze kennis in.

Vooruitdenken
Het is ook onze verantwoordelijkheid om de mede-eigenaren mee te nemen in de langetermijnconsequenties van de keuzes die er uiteindelijk worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld nu wél isoleren maar geen investeringen doen die het in de toekomst financieel onaantrekkelijk maken om aan te sluiten op wat er dan is. Of het nu gaat om een eigen voorziening op het dak of een gemeenschappelijke voorziening in de wijk, dat laten we even in het midden. Als je mensen daarin meeneemt lukt het om vandaag de beslissingen te nemen en tegelijkertijd ruimte te houden voor de technische ontwikkelingen die er nog aankomen. Op deze wijze maken ook VvE’s stappen op het vlak van de verduurzaming.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen