Huurders die huiseigenaar worden: een kans, geen plicht

Huurders moeten volgens het nieuwe regeerakkoord de kans krijgen om hun sociale huurwoning te kopen. Hiermee wil het nieuwe kabinet het huurders gemakkelijker maken om huiseigenaar te worden. Hoe minister De Jonge als kersverse minister van volkshuisvesting dit straks vorm gaat geven, is natuurlijk nog afwachten. Maar links en rechts zie ik voor- en tegenstanders alweer over elkaar heen buitelen.

Zo wordt er door tegenstanders van verkoop aan de huurder naar Engeland gewezen waar woningen voor spotprijzen zijn verkocht en daarmee eenmalig de huurders rijk zijn gemaakt. Een groot deel van de huurders verkochten de woningen immers tegen marktprijzen door aan beleggers. Voor de goede orde, dergelijke ontwikkelingen zijn in Nederland ondenkbaar. Sterker, we zijn immuun voor het drama van Engeland. Simpelweg omdat we met regelgeving het bovenmatig rijk maken van de eerste kopers voorkomen en woningbouwcorporaties de verkoopopbrengsten nu al wettelijk weer in de volkshuisvesting moeten steken.     

Flinke ervaring met verkopen

Bij Dudok Wonen hebben we inmiddels een flinke ervaring opgedaan in het verkopen van huurwoningen aan huurders. Huurders krijgen de kans de eigen woning te kopen of een andere woning die vrijkomt. De formule die we daarbij toepassen is Kopen naar Wens.

Bij Kopen naar Wens kan men het huis tegen minimaal de helft van de verkoopprijs kopen. De andere helft blijft staan als een uitgestelde betaling. Bij verkoop van de woning moet men dit bedrag alsnog op tafel leggen. En voor de duidelijkheid, de woningen moeten bij verkoop altijd eerst aan ons worden aangeboden. Deze speciale koopregeling is daarmee alleen voor huurders met een laag- of middeninkomen.

Leefbaarheid

Waarom we dit doen? Enerzijds omdat we hiermee de doelgroep de gelegenheid geven om met een lager inkomen toch een huis te kopen. Anderzijds omdat eigen woningbezit bijdraagt tot meer diversiteit en leefbaarheid in de stadswijken. Kortom, ik behoor tot het kamp van de voorstanders. Echter wel met een hele belangrijke ‘maar’. En die ‘maar’ is dat het absoluut geen verkoopplicht mag worden. Het kan niet zo zijn dat corporaties aan elke huurder die dat maar wil de woning moeten verkopen. Simpelweg omdat wij het initiatief moeten houden. Te veel gespikkeld bezit geeft nu eenmaal problemen met onderhoudsplanningen en niet te vergeten bij de uitvoering van de verduurzamingsopgave. En dat moeten we niet willen.

Harro Zanting
Directeur bestuurder Dudok Wonen