Vernieuwen In between places

De corporatiewereld moet zich vernieuwen en daarvoor moet je af en toe nieuwe dingen doen.  Bij de lancering van ons nieuwe concept ‘In between places’ vorig jaar maart in Hilversum is pijnlijk duidelijk geworden dat er nogal wat mensen tussen wal en schip vallen. Immers, ‘In between places’ is er voor mensen die volgens de urgentieregeling van het woonruimte-verdeelsysteem niet voor een huis in aanmerking komen, maar die soms wel in een urgente situatie zitten. Mensen met acute woningnood kunnen maximaal een jaar een huis huren.  Voor ‘In between places’ hebben we 22 studio’s  beschikbaar waarvoor zich binnen een paar dagen meer dan 400 gegadigden hebben aangemeld. Het zegt iets over de woningnood. Onder hen ook veel gescheiden ouders die heel snel alternatieve woonruimte nodig hebben en een beroep op ‘In between places’ deden.

We gaan er mee door
We hebben ‘In between places’ inmiddels geëvalueerd en we gaan er mee door. Alleen al het feit dat er zoveel vraag naar is geeft aan dat deze aanpak in een behoefte voorziet.  Mensen hebben er prettig gewoond en hun leven op orde kunnen brengen om vervolgens in alle rust op zoek te gaan naar een andere woning.  Wat we misschien niet goed hebben gedaan is om alle 22 woningen in één maand tegelijk te verhuren. Met als gevolg dat er teveel huurcontracten ook tegelijk weer afliepen.

Niet iedereen is hiervoor geschikt
Een jaar ‘In between places’ heeft ons ook geleerd dat niet iedereen voor dit concept even geschikt is. De mate waarin de mensen weer een nieuwe woning wisten te vinden, was wellicht voor de een wat makkelijker dan de ander. Want voor de goede orde, wij hebben geen andere woning in de aanbieding. Wel kunnen we mensen begeleiden om hun weg in WoningNet te vinden en dragen ideeën aan. Maar deze tijdelijke oplossing mag geen sluiproute naar voorrang in de sociale huur zijn. Logisch ook want dan ontstaat daar terecht maatschappelijke weerstand tegen. Daarom gaan we bij de selectie aan de voorkant iets meer sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat mensen die voor ‘In between places’ in aanmerking komen een redelijke kans moeten hebben om gedurende het jaar andere woningruimte te vinden.

Het is iets bijzonders
Met ‘In between places’ hebben we letterlijk ons nek uitgestoken. Natuurlijk, er wordt in Nederland  wel vaker short-stay verhuurt. Maar wat ik daarover hoor is dat men dan ouders met kind juist vaak uitsluit. In ons concept laten we die doelgroep, waaronder de behoefte het grootst blijkt, juist wel nadrukkelijk toe. Kortom, het is iets bijzonders en dat wordt door iedereen wel zo gevoeld. Daar haal je de publiciteit en de kritieken mee op je hals, maar tegelijkertijd vind ik dat het goed is dat we ermee zijn begonnen.  Experimenteren is nu eenmaal nodig om te ontdekken welke concepten wenselijk zijn. En natuurlijk is het ook gevoelig omdat je experimenteert met mensen en dat mag je nimmer lichtzinnig doen. Tegelijkertijd haal je vernieuwing niet uit de wet maar uit de samenleving. Dat betekent dus dat je als corporatie nieuwe dingen moet doen om te ontdekken wat er nodig is.

Harro Zanting
Directeur-bestuurder Dudok Wonen