Nieuwbouw Iephof | Trompstraat Huizen

In samenwerking met Gemeente Huizen hebben Dudok Wonen en HP Architecten een plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van de ‘Iephof’ met 17 sociale huurwoningen op het terrein van de voormalige kleuterschool in de Trompstraat. Door het behoud van de honderdjaar oude iep en de plaatsing van het appartementengebouw op het terrein ontstaat er een aantrekkelijke binnentuin. De woningen worden van een hoge woonkwaliteit. De directe omgeving wordt zoveel mogelijk groen ingericht. Er is ruimte voor vier parkeerplaatsen. 

Actuele ontwikkeling, voorjaar 2024

Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad van de gemeente Huizen ingestemd met ons plan voor de ontwikkeling van 17 sociale huurwoningen en verkoop van de grond van de Trompstraat 1 aan Dudok Wonen.

"Het bouwplan is een waardevolle toevoeging nabij het oude dorp van Huizen. De architect heeft tot op detailniveau nagedacht over een mooi gebouw waarbij rekening is gehouden met, vooral privacy-, opmerkingen van omwonenden."


Projectinformatie

  • Locatie: Trompstraat 1 in Huizen
  • Type woningaanbod: sociale huur
  • Omvang: 17 sociale huurwoningen
  • Ontwerp: HP Architecten, Pelle Poiesz Rotterdam
  • Contact Dudok Wonen: Majolein Ruiter| m.ruiter@dudokwonen.nl

Planning

  • Verwachting overdracht van de grond juli 2024
  • Verwachting start nieuwbouw: najaar 2024
  • Verwachting oplevering: 2025