Onze organisatie

Wij laten ons leiden door de kracht van mensen. De bewoners voor wie we werken, maar ook onze collega’s in de organisatie. Zij maken het verschil voor woningzoekenden, huurders en kopers. We zijn een wendbare organisatie die wordt gedragen door betrokken medewerkers. Dudok’ers die werken aan de ontwikkeling van hun talent. Dat geeft energie!

Ingericht om te bewegen

De wereld om ons heen verandert voortdurend. We kunnen alleen een passend antwoord bieden op veranderende regelgeving en ontwikkelingen in de samenleving als we flexibel zijn en ons professioneel blijven ontwikkelen. We zetten ons in om flexibel in te spelen op de veranderende wensen van bewoners, toezichthouders, stakeholders, maar ook op veranderende omstandigheden. Om dat voor elkaar te krijgen investeren we in persoonlijk leiderschap, blijven we innoveren en werken we aan het beheersen van onze processen. Kostenbewustzijn en beheersing van onze bedrijfslasten nemen we zeer serieus. We kijken kritisch naar wat we zelf doen en welke activiteiten we beter kunnen uitbesteden.