passend toewijzen

Wij bieden onze sociale huurwoningen in Woningnet aan volgens de wettelijke regels van het passend toewijzen. Dit geldt voor nieuwe huurcontracten en betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen wonen. 

Passend toewijzen houdt in dat het inkomen van een huurder past bij de huurprijs van een sociale huurwoning. De overheid wil hiermee voorkomen dat mensen met een lager inkomen in een te dure huurwoning terechtkomen. Zo blijven woonlasten betaalbaar. Ook mag het bedrag dat het Rijk betaalt aan huurtoeslag niet te hoog oplopen. Resultaat is dat woningcorporaties daardoor vanaf 2016 de huurprijs van een deel van de nieuw aangeboden huurwoningen verlagen. Zo ontvangen nieuwe huurders naar verwachting een lager bedrag of zelfs geen huurtoeslag.

Meer informatie over passend toewijzen en hoe het werkt leest u hier.