woonfraude

Als een huurder de regels van zijn huurovereenkomst niet na komt, noemen we dit woonfraude. Dit kan zijn onderverhuur, kamerverhuur, overbewoning, woning als bedrijfsruimte, hoofdverblijf elders, hennepteelt, prostitutie en drugs. We gaan woonfraude zoveel mogelijk tegen. Heeft u een melding van woonfraude in uw omgeving, geef het aan ons door.

Veel gevraagd over woonfraude

Mag ik mijn woning (gedeeltelijk) onderverhuren?

Een woning doorverhuren of onderhuren is niet toegestaan, ook niet als vakantieverblijf. Als u tijdelijk uw woning niet gebruikt kunt u huisbewaring aanvragen. Dat betekent dat u iemand anders tijdelijk en met toestemming van Dudok Wonen op uw woning kunt laten passen voor de duur van maximaal 1 jaar (in sommige gevallen met nog een verlenging van 1 jaar).

Ik vermoed woonfraude, wat kan ik doen?

Vermoedt u woonfraude of andere illegale praktijken in een huurwoning van Dudok Wonen? Dan kunt u dat melden via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90. Ook kunt u ons een e-mail sturen via woonfraude@dudokwonen.nl. We behandelen alle meldingen vertrouwelijk en, als u wilt, anoniem. Alle meldingen worden serieus genomen.

Wat kunt u zoal melden?
• Onderhuur van een sociale- of vrijesectorhuurwoning
• Langdurige leegstand van een sociale- of vrijesectorhuurwoning
• Veel volwassenen in één woning
• Een woning die als hotel of pension wordt gebruikt
• Een wietplantage in een woning

Wat doet Dudok Wonen tegen illegale onderhuur?

Dudok Wonen treedt hard op tegen illegale onderhuur. Als blijkt dat een huurder zijn woning doorverhuurt, beëindigen wij het huurcontract. Ook eisen wij het geld dat verdiend is terug. Deze huurder ontvangt geen 'verklaring van goed huurdersgedrag' en maakt dan geen kans meer op een sociale huurwoning.

Als u illegale onderhuur vermoedt, kunt u ons dat laten weten via WhatsApp op nummer 06 83 80 88 90.