servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een voorschotbedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Servicekosten zijn kosten van de woning die naast de kale huurprijs worden berekend voor leveringen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn kosten voor elektragebruik in de gemeenschappelijke ruimtes, schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimtes, kosten voor tuinonderhoud, huismeesterkosten en stook- en waterkosten.

Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar. De toelichting op de servicekosten vindt u hier

Veel gevraagd over servicekosten

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij streven ernaar om de afrekening binnen een half jaar na het verstrijken van het kalenderjaar toe te sturen. Helaas is dit door omstandigheden niet altijd haalbaar. Het later versturen van de eindafrekening, houdt echter niet in dat de afrekening vervalt.

Waarom betaal ik een voorschot voor de servicekosten?

Algemeen

In uw huurcontract staat welke servicekosten u voor uw woning betaalt. Dudok Wonen schiet de kosten voor elektriciteit, verwarming en dergelijke voor. U betaalt dat bedrag terug aan Dudok Wonen via een voorschotbedrag dat wij maandelijks bij uw huurprijs optellen. Het voorschotbedrag bepalen wij aan de hand van een inschatting van de te verwachten kosten voor het komende jaar.

Hoe worden de gemeenschappelijke servicekosten over de bewoners verdeeld?

Algemeen

Wij tellen eerst de totale kosten van uw complex bij elkaar op. Die kosten verdelen we over alle bewoners in uw complex met behulp van verdeelsleutels. Uit die berekening komt het werkelijke bedrag dat u moet betalen.

Omdat er verschil zit tussen leveringen in diensten, hanteren wij verschillende verdeelsleutels. Voor bijvoorbeeld stookkosten gebruiken wij een andere verdeelsleutel dan voor het schoonhouden van het trappenhuis. Voor de kosten van het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte in een flatgebouw is het aantal woningen de verdeelsleutel: ieder huishouden betaalt hiervoor dan een gelijk bedrag. Voor het verdelen van de stookkosten is het eerlijker dat de totale kosten worden verdeeld met behulp van registratiemeters (indien daar de technische voorzieningen voor aanwezig zijn), de zogenaamde warmtemeters. Dit omdat grotere woningen meer radiatoren hebben en sommige mensen meer stoken dan anderen.

Worden de servicekosten meegenomen voor de bepaling van de huurtoeslag?

Algemeen

Sommige servicekosten worden meegenomen in de berekening van uw huurtoeslag, bijvoorbeeld verlichting van gemeenschappelijke ruimten en kosten voor het schoonmaken. Huurtoeslag ontvangt u van de Belastingdienst als u relatief veel van uw inkomen kwijt bent aan huur. Voor meer informatie hier over kijkt u op www.toeslagen.nl.

Wanneer wordt het voorschotbedrag aangepast?

Algemeen

Uit de afrekening kan blijken dat uw voorschotbedrag aan de lage of hoge kant is. Wij passen het voorschotbedrag aan als er een groot verschil is tussen het voorschot en de werkelijke kosten. Als uw voorschotbedrag wordt aangepast, dan ontvangt u hierover afzonderlijk bericht in de vorm van een ‘mededeling huuraanpassing’.

Wanneer krijg ik mijn servicekosten terugbetaald?

Algemeen

Het door u te ontvangen bedrag maken wij binnen vier weken aan u over.

Ik heb een klacht over de geleverde diensten die binnen de servicekosten vallen. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Wacht niet met uw klacht tot u de afrekening ontvangt. Hoe eerder u contact met ons opneemt, des te sneller kunnen wij actie ondernemen om uw klachten op te lossen.