Geschillenadviescommissie

Bent u het niet eens hoe wij uw klacht hebben verholpen? Dan is er niet langer sprake van een klacht maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de Geschillenadviescommissie (GAC). Deze commissie is onafhankelijk.

Het postadres van de Geschillenadviescommissie is:

Geschillenadviescommissie Dudok Wonen
Postbus 2411
1200 CK Hilversum

E-mailadres: gac@dudokwonen.nl

Veel gevraagd over Geschillenadviescommissie

Ik wil een klacht indienen. Hoe doe ik dat?

In eerste instantie zien wij niet alles als een 'klacht'. Als er iets in uw woning stuk is, noemen wij dat een reparatieverzoek. U kunt uw reparatieverzoek online doorgeven. Vaak kan het probleem dan snel technisch worden opgelost. Maar als u na uw melding bijvoorbeeld niets hoort, dan is dat wel een klacht. Een vraag of klacht die niet goed wordt opgelost, kan een geschil worden. Natuurlijk doen we er alles aan om het niet zover te laten komen!

Ontevreden over een medewerker van Dudok Wonen 

Een klacht gaat over handelingen of het nalaten van handelingen van medewerkers van Dudok Wonen of van bedrijven die voor Dudok Wonen werken. Er is sprake van een klacht als:

  • wij niet reageren op uw herhaalde verzoeken om een klacht op te lossen;
  • wij niet al het redelijke doen om uw probleem op te lossen;
  • u zich onheus behandeld voelt.

Heeft u een dergelijke klacht? Neemt u dan in ieder geval contact op met een van onze medewerkers. Zij zullen hun uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing te komen. Mocht u dit onvoldoende vinden, dan kunt u een brief schrijven over uw klacht aan de betrokken manager. Dat is de leidinggevende van de medewerker. U kunt  hier online uw klacht doorgeven.. De manager zal u zo spoedig mogelijk een reactie sturen. Als u het niet eens bent met de reactie van de manager kunt u uw geschil indienen bij de onafhankelijke Geschillenadviescommissie van Dudok Wonen gac@dudokwonen.nl.

Ik ben het niet eens met het advies van de Geschillenadviescommissie. Wat nu?

Als u het niet eens bent met het advies van de geschillenadviescommissie (GAC) kunt u terecht bij de Kantonrechter. Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met een advocaat.

Wie zit in de Geschillenadviescommissie?

De Geschillenadviescommissie is onafhankelijk en bestaat uit drie leden die benoemd en ontslagen worden door de directie van Dudok Wonen. Eén lid wordt voorgedragen door de huurdersorganisatie, waarvan slechts gemotiveerd zal worden afgeweken, één lid wordt voorgedragen door de directie (dit lid fungeert als secretaris van de commissie) en bovengenoemde leden dragen gezamenlijk een derde lid voor dat fungeert als voorzitter van de commissie.

Meer over de rol en werking van de Geschillenadviescommissie leest u in de brochure .

Hoe gaat de Geschillenadviescommissie met mijn klacht om?

De geschillenadviescommissie (GAC) behandelt uw zaak aan de hand van het reglement. Als u dit formulier met de bijlage naar de Geschillenadviescommissie stuurt, neemt zij de volgende stappen:

  • Binnen drie weken krijgt u een ontvangstbevestiging;
  • De secretaris bekijkt of uw geschil in behandeling wordt genomen. Niet alle klachten kunnen in behandeling worden genomen;
  • Indien de commissie de zaak in behandeling neemt, wordt u uitgenodigd om een nadere toelichting te geven. Tijdens deze hoorzitting kunnen zowel u als Dudok Wonen een toelichting geven op de informatie die is ontvangen;
  • Binnen drie weken na de hoorzitting wordt het advies van de commissie aan u en de directie van Dudok Wonen gestuurd;
  • Binnen vier weken na de ontvangst van het advies spreekt de directie zich uit en verstuurt haar beslissing naar u en de Geschillenadviescommissie. Mocht de directie willen afwijken van het advies van de commissie dan kan zij dat alleen maar gemotiveerd doen.

Hoe dien ik een klacht in bij de Geschillenadviescommissie?

De Geschillenadviescommissie kan uw zaak pas in behandeling nemen als:

  • u het formulier 'Aanmelding geschil' heeft ingevuld. Dit formulier vind u in het Reglement Geschillenadviescommissie. U kunt dit formulier ook opvragen per mail via gac@dudokwonen.nl.
  • u een brief van een manager van Dudok Wonen kunt overhandigen of er meer dan vier weken zijn verstreken zonder dat de manager een schriftelijke reactie heeft gegeven op uw brief. 

Deze stukken mailt u naar gac@dudokwonen.nl of stuurt u per post op naar de geschillenadviescommissie:

Geschillenadviescommissie Dudok Wonen
Postbus 2411
1200 CK Hilversum